Zon op dak: slim gebruik maken van de beschikbare ruimte


Met het programma ‘Zon op dak’ wil de provincie Drenthe er samen met haar partners voor zorgen dat zo veel mogelijk gebouwen in de provincie van zonnepanelen worden voorzien. Daarom worden  ondernemers, scholen en agrariërs warm gemaakt om die stap te zetten. Coördinator Milou Dubois legt uit hoe dat in zijn werk gaat, en welke hobbels en meevallers er zijn: “Vaak is er meer mogelijk dan de beeldvorming doet lijken.”

Windmolens en zonnevelden, ze zijn niet bepaald een lust voor het oog, ze beïnvloeden in sterke mate het landschap en zijn dus impopulair. Maar er moet wél een energietransitie plaatsvinden, daarom zet de provincie samen met gemeenten in op zonnepanelen op daken. “Als je zonnepanelen op het dak plaatst, dan maak je dubbel gebruik van de ruimte”, zegt Dubois. “Dit heeft het minste landschappelijk impact.”

In de Energietransitieagenda 2020-2023 en de Regionale Energiestrategie zijn concrete doelen voor zon op dak vastgelegd, uitgedrukt in Terawattuur. Om die doelen te behalen zetten we in op het optuigen van projecten om zonnepanelen bij dakeigenaren te stimuleren. Dat is mede de taak van Dubois. “We willen ervoor zorgen dat de verschillende soorten dakeigenaren ondersteuning krijgen die ze nodig hebben”, vervolgt Dubois. “Die steun bestaat met name uit het beschikbaar stellen van kennis en expertise bij de realisatie van zonnepanelen op het dak.”

Keuzes maken

“We proberen eigenaren zo veel mogelijk werk uit handen te nemen, bijvoorbeeld door hen te adviseren en ondersteunen bij de keuzes die ze moeten maken. En dat zijn er nogal wat. Bijvoorbeeld: hoeveel panelen kun je kwijt op je dak? Hoeveel energie verbruik je eigenlijk, en op welke momenten van de dag? Hoeveel kun je investeren? Ook niet onbelangrijk: is het dak sterk genoeg om de zonnepanelen te dragen, hoe hoog wordt de brandverzekeringspremie? En: ga je voor eigen verbruik panelen installeren, of ga je energie leveren aan het net, zodat je een vaste vergoeding ontvangt?”

“Naast expertise en kennis stellen wij ook subsidie ter beschikking voor de haalbaarheidsonderzoeken. Die onderzoeken vertegenwoordigen een waarde van een paar honderd tot een paar duizend euro. Ze kunnen gericht zijn op de financiële of technische haalbaarheid van de zonnepanelen op het dak, maar kunnen ook een breder onderzoek vormen naar verduurzaming, waarbij zaken als isolatie of het overstappen op een alternatieve warmtebron meegenomen worden.

Individueel niveau

“We gaan bijna op individueel niveau te werk. In eerste instantie zijn we gaan kijken hoe we het mkb en de agrarische sector enthousiast konden maken. Vooral de groep ondernemers is heel diffuus en daardoor minder makkelijk te benaderen. Hiervoor zetten we adviseurs in via het ondernemersloket van de provincie ‘Ik ben Drents Ondernemer’ (IBDO). IBDO vervulteen loketfunctie bij vragen, maar gaat ook actief naar ondernemers toe. Bij het benaderen van agrariërs schakelen we LTO Noord in.

Voor scholen neemt Schooldakrevolutie contact op met schoolbesturen. Deze stichting heeft als missie om alle schooldaken in Nederland van zonnepanelen te voorzien en ondersteunt schoolbesturen bij het besluitvormingsproces. Het bereiken van schoolbesturen gaat vaak makkelijker; het aantal schoolbesturen in Drenthe zijn overzichtelijk en vaak zijn de banden met de gemeenten al goed. Zo krijgt elke doelgroep de specifieke aandacht die zij nodig heeft en laten we zien waar je rekening mee moet houden met de realisatie van zon op dak. Vaak leveren zonnepanelen op dak een mooi rendement op en is het tegelijk ook nog goed voor het milieu.”

Bij het leveren van energie aan het net speelt het fenomeen netcongestie een rol; door de sterke groei van hernieuwbare energie kan het elektriciteitsnetwerk in Drenthe de elektriciteitsproductie niet aan en ontstaat er ‘verstopping’. “Wij proberen bewoners in de netcongestiegebieden zo goed mogelijk te adviseren. Voor kleinere daken en voor eigen gebruik is zon op dak vaak geen probleem. We praten ook met de netbeheerder om problemen te verhelpen en zoeken naar slimme oplossingen in de markt; vaak is er meer mogelijk dan de beeldvorming doet lijken.”

Voor ondernemers:

In Drenthe willen we ondernemers die gaan voor zon op dak graag informeren en ondersteunen. Via de adviseur Zon op Dak krijgen ondernemers ondersteuning met het hele proces van inventarisatie tot realisatie, en van het aanvragen van subsidie tot het contact met het netwerkbedrijf. Wil jij ook verduurzamen en heb je ruimte op je dak? Neem dan contact op met Harald van Zegeren, via harald@ikbendrentsondernemer.nl of bel naar 06 - 53 40 38 57.