De Swaneburg is aardgasvrij en verdient de kosten sneller terug dan gedacht


Binnen- en buitenzwembaden verbruiken veel energie, dus met de slimme ingrepen is hier ook veel (energie)winst te behalen. Een mooie showcase is te vinden in Coevorden, waar het binnenbad van sportcomplex de Swaneburg sinds 3 juni 2021 volledig van het aardgas af is, het wordt nu verwarmd met duurzame energiebronnen. Kamiel Bertels was als projectleider verduurzaming zwembaden van de provincie Drenthe betrokken bij deze omslag. “Een belangrijke les die geleerd is: ga zo’n traject open in en durf out of the box te denken.”

De cijfers liegen er niet om: de Swaneburg verbruikte 180.000 m3 gas per jaar. Water op een contante temperatuur houden kost nu eenmaal veel energie. Bij een eerdere besparingsronde was dat verbruik al teruggebracht tot de helft. En sinds 3 juni 2021 is dus ook de laatste stap gezet, naar 0 m3. Hierbij wordt naast bekende vormen van energie-opwekking ook gebruik gemaakt van warmteopslag in de grond, die in de winter kan worden hergebruikt.

Dat resultaat is in de eerst plaats de verdienste van het ambitieuze stichtingsbestuur van het zwembad, vertelt Bertels. “Ze hadden een adviesbureau ingeschakeld dat goed heeft gekeken hoe de beste resultaten behaald konden worden. De gedachte is al snel, net als bij het verduurzamen van woonhuizen: laten we zonnepanelen op het dak leggen. Maar het is veel slimmer om vooraf de doelen te bepalen: welke besparing streef je na, met welke terugverdientijd? Durf daarbij een beetje buiten de hokjes te denken en gebruik te maken van de kennis en expertise van andere zwembaden. In Zweeloo hebben ze bijvoorbeeld de  een aantal dakplaten vervangen door licht doorlatende dakplaten. Dan hoef je bijvoorbeeld al geen kunstlicht meer te gebruiken in de kleedkamers.”

Terugverdientijd

De kosten van de laatste stap in de energie-omslag bedroeg een half miljoen euro. De provincie droeg 140.000 euro bij, de gemeente 150.000. Op aanraden van Bertels leende de gemeente het  restantbedrag aan de zwembadstichting. “Dat bracht veel voordelen, ook voor de gemeente. Je hebt om te beginnen geen last van een derde partij die zich met de gang van zaken bemoeit. Het zwembad kon tegen een lagere rente lenen. En het geeft de gemeente de mogelijkheid wat te spelen met de exploitatiebijdragen; als er financiële meevallers zijn, kan de lening eerder worden afgelost.”

De terugverdientijd werd geschat op 12 tot 14 jaar. Maar met de huidige gasprijzen en de lage rentestand wordt de investering wellicht als in 8 jaar terugverdiend.

De provincie heeft bij het verduurzamen van de zwembaden in Drenthe een faciliterende en adviserende rol. We brengen mensen samen, ook hier op het provinciehuis, zodat ze kennis en contacten kunnen uitwisselen. Heel low profile, maar wel mooi om te zien hoe dat van onderaf begint te groeien. En we delen kennis. Als wij bepaalde knowhow niet in huis hebben, dan organiseren wij bijeenkomsten of we vragen een second opinion, om ervoor te zorgen dat de juiste beslissingen genomen kunnen worden.

De Swaneburg is een mooie showcase voor de andere zwembaden in Drenthe vindt Bertels, al is iedere situatie anders. Je moet steeds kijken: wat past bij dit zwembad? Dat geldt ook voor de financieringsmogelijkheden. Door slim na te denken met elkaar, als zwembadstichting, gemeente en provincie, kun je de juiste keuzes maken.”


Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst wordt de rol van de provincie aan de hand van een interview verder uitgewerkt. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.