De meetkoffer: de slimme sleutel tot energiebesparing


Nederland staat voor een energietransitie en dat betekent dat we andere vormen van en ook minder energie moeten verbruiken. Voor bedrijven in Drenthe die veel energie verbruiken is er een instrument beschikbaar dat op vrij eenvoudige wijze de deur opent naar een flinke energie (en dus ook geld-) besparing: de meetkoffer. Alex Scheper, projectleider Energietransitie bij de provincie Drenthe, geeft tekst en uitleg.

“De meetkoffer is een interessant instrument voor bedrijven die veel elektriciteit verbruiken”, vertelt Scheper. “Om na te gaan of er energie bespaard kan worden, kunnen wij bij die bedrijven een meetkoffer aansluiten op de meterkast, die ergens in het gebouw van zo’n bedrijf staat opgesteld. De koffer beschikt over sensoren die de stroom die door de kabels gaat, kan meten. Zo'n bedrijf heeft vaak heel veel apparaten die stroom gebruiken, die kunnen in groepen of soms afzonderlijk worden gemeten. Het is slim van tevoren met bedrijf af te spreken welke apparaten je zou willen bemeten. Daarvoor neem je de usual suspects, apparaten waarvan je vermoedt dat ze meer stroom verbruiken dan nodig.”

De informatie die wordt verzameld gaat naar een externe server. Elke dag, week of maand kan de informatie worden uitgelezen. Deze waardes komen in een groot Excel-bestand en daar wordt een data-analyse op uitgevoerd. Scheper: “Daaruit komen patronen tevoorschijn, je ziet bijvoorbeeld: dit apparaat gaat ‘s ochtends om 8 uur aan en pas s avonds om 22 uur weer uit, klopt dat met jullie manier van werken?”

Ventilatoren

In de regel duurt een analyse een tot anderhalve maand, afhankelijk van het bedrijfsproces. “Maar dan heb je de trends en eventuele eigenaardigheden wel te pakken. Nadat de meetresultaten geanalyseerd zijn, wordt bekeken welke concrete maatregelen nodig zijn om een energiebesparing mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van tijdsklokken op apparaten zoals ventilatoren, die continu aanstaan, terwijl dit alleen zinvol is tijdens werktijden. Maar ook energiezuinige elektromotoren kunnen een oplossing zijn.”

Alex Scheper, projectleider Energietransitie bij de provincie Drenthe

De besparing die daarmee behaald kan worden bedraagt zo’n 10 tot 20 procent van het totale stroomverbruik. “Bij grotere bedrijven praat je dan over tienduizenden euro's per jaar. Deze meetkoffer ga je natuurlijk niet inzetten bij de bakker om de hoek. We zijn gestart bij het bedrijf Ruma Rubber in Hoogeveen. Zij hadden een meetkoffer geïnstalleerd waarmee eenderde van het bedrijf werd doorgemeten. Daarover waren ze zo enthousiast dat ze ook de andere delen van het bedrijf wilden testen.”

Kosten

De kosten van de meetkoffer beginnen bij zo'n 6 à 7 duizend euro, en de provincie Drenthe subsidieert deze inzet. “Dat doen we omdat we bedrijven bewust willen maken van hun energieverbruik, en om dat verbruik te verminderen. We willen ze helpen om de energietransitie te maken en de kosten daarvan zoveel mogelijk te beperken. We zijn de eerste provincie die de meetkoffer inzet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland denkt eraan deze techniek te waarderen als erkende milieumaatregel. Dat maakt de inzet ervan fiscaal aantrekkelijk voor bedrijven.

Op dit moment richten we ons op zo'n 40 tot 50 bedrijven waarvan wij denken dat de inzet van de mee koffer interessant kan zijn. Maar ik sluit niet uit dat de resultaten en mogelijke subsidieregelingen maken dat het ook voor kleinere bedrijven interessant is.”


VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst komt de rol van de provincie aan bod. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.