Autisme Ambassadeur helpt autisme begrijpen


In Nederland zet de Autisme Ambassade zich in voor een goede samenwerking tussen autisten en niet-autisten op de werkvloer. Steeds meer organisaties hebben een Autisme Ambassadeur, een autistische werknemer die zich wil inzetten voor meer bewustwording en andere mensen die met autisme te maken hebben, ondersteunen. Dineke Arends heeft zelf autisme en is de ambassadeur bij de provincie Drenthe. Zes vragen en antwoorden.

Waarom is een autisme ambassadeur zo belangrijk volgens jou?

“Steeds meer mensen worden gediagnosticeerd met autisme. Dat is geen modeverschijnsel, we kunnen het gewoon beter en eerder ontdekken. Autisme is in eerste instantie onzichtbaar en het uit zich bijvoorbeeld bij vrouwen nog minder aan de buitenzijde dan bij mannen. Ik vind het daarom belangrijk dat we meer bekendheid geven aan autisme. Zo kunnen we er ook voor zorgen dat mensen met en zonder autisme beter samenwerken. Daarnaast zou het fijn zijn als we het stereotype beeld dat mensen hebben van autisme, kunnen doorbeken. Het wordt tijd dat we een completer en beter passend beeld geven van autisme. Ik merk aan de vragen die ik krijg, en natuurlijk mijn eigen ervaringen, dat dat nog niet het geval is.”

Wat is autisme volgens jou?

“Autisme is een andere neurologische aanleg, een ander besturingssysteem. Dit zorgt voor een andere informatieverwerking. Lang bestond de overtuiging dat autisme vooral bij mannen voorkomt. Dit is zeker niet het geval. Je kunt autisme niet van buiten zien. Het is veel meer iets wat aan de binnenkant zit. Vooral bij vrouwen is het daarom soms lastiger te diagnosticeren. Vrouwen maken meer gebruik van spiegelgedrag, ze doen gedrag wat ze bij anderen zien na. Je ziet dus minder afwijkend gedrag, maar veel speelt zich in het hoofd van degene met autisme af. Het grootste probleem is vaak overprikkeling, teveel dingen tegelijk. Je kunt dan heel onrustig worden en het nemen van de juiste beslissing wordt dan lastiger.”

Hoe kun je iemand met autisme helpen?

“Door niet te krampachtig te zijn in zaken die flexibel horen te zijn. Voor mensen met autisme zijn structuur en weten wat er komt heel prettig. In een werkomgeving zijn dingen als de flexibele werkplek voor mensen met autisme heel onrustig. Zij hebben veel meer baat bij een vaste werk- en concentratieplek. Grote open kantoorruimtes zijn niet echt autismevriendelijk. Daarnaast kunnen mensen met autisme stress ervaren door het voeren van telefoongesprekken en is het vaak voor hen prettiger om op een andere manier te communiceren. Bijvoorbeeld via de mail of face to face.”

Voor mensen met autisme zijn structuur en weten wat er komt heel prettig

Welke invloed heeft corona op mensen met autisme?

“Corona heeft ervoor gezorgd dat veel vaste patronen zijn weggevallen of veranderd, dat brengt veel nieuwe prikkels met zich mee. Ik merk zelf veel onzekerheid over hoe mijn werk en mijn werkplek er in de toekomst uit gaan zien bijvoorbeeld. Er gelden allemaal nieuwe regels, zoals het afstand houden, het dragen van mondkapjes (wat in zichzelf ook alweer veel prikkels geeft) en iedereen verhoudt zich daar weer anders toe. Je moet voortdurend je plaats bepalen, dat is behoorlijk vermoeiend. Een positief aspect vind ik zelf het wegvallen van allerlei sociale ‘ballast’; verjaardagsfeestjes waar je toch al geen zin in had, vergaderingen die niet doorgaan of via beeldbellen efficiënter verlopen.”

Wat wil je bereiken als Autisme Ambassadeur?

“Dat autisme en andere vormen van neurodiversiteit gezien worden als onderdeel van de hele menselijke diversiteit. Dat er ruimte komt voor iedereen en iedereen mee kan doen.”

Wat is je belangrijkste boodschap als ambassadeur?

“Dat neurodiversiteit iets positiefs is, ook op de werkvloer, en dat we elkaar sterker kunnen maken. Neurotypische mensen (zonder autisme dus) zijn vaak wat sterker op sociaal vlak, autisten zijn goed in doorzien van patronen en overzien snel details en creatieve oplossingen. Autisme brengt ook mooie dingen met zich mee. Ik zie mooie dingen die een ander niet eens op zou merken.  Zo geniet ik van kleine dingen en beleef ik veel dingen ook heel intens.”


Wereld Autisme Dag

Op Wereld Autisme Dag staat autisme wereldwijd in de schijnwerpers. De dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is.

Autisme is aangeboren en het zorgt ervoor dat signalen in de hersenen anders worden verwerkt. Autisten ervaren hun omgeving vaak als onsamenhangend en sociale interactie verloopt bij hen soms op een andere manier. Naar schatting 35 miljoen mensen over de gehele wereld hebben een stoornis in het autistisch spectrum.

In 2021 was het 2 april Wereld Autisme Dag.