Klimaat en energie


Drenthe is ambitieus, ook als het gaat om klimaat en energie. We willen dat de hoge leefbaarheid er ook is voor toekomstige generaties. Hierbij zien we de provincie als een proeftuin voor innovatieve duurzame energieopwekking en verduurzaming. Initiatieven ondersteunen we, oplossingen faciliteren we.