Slimme Demofabrieken helpen Drenthe vooruit


Drenthe als provincie waar bedrijven innoveren om de Noord-Nederlandse economie toekomstbestendig te maken. Met de Economische Koers 2020-2023 in de hand zet de provincie Drenthe in op een sterke, slimme en groene economie met impact. Om dat te bewerkstelligen en de ambitie kracht bij te zetten heeft de provincie de regeling Slimme Demofabrieken in het leven geroepen. Het eerste resultaat van deze regeling is inmiddels zichtbaar bij GeTech bv in Westerbork. Zij hebben geïnvesteerd in slimme machines en de proeftuin Binder3D opgezet. In de proeftuin worden de mogelijkheden in kaart gebracht van 3D printen.

Samen op reis

Directeur Jan Geerts van GeTech bv - en initiatiefnemer van de proeftuin - heeft hoge verwachtingen van Binder3D. “We willen de komende drie jaren met een groot aantal bedrijven in Noord-Nederland  samen de reis gaan maken op gebied van 3D printen. Er zijn verschillende technieken om 3D te printen en die willen we in kaart brengen, samen onderzoeken. Zo kunnen we bedrijven verder helpen. En dan niet alleen door de opgedane kennis in de proeftuin met elkaar te delen, maar ook door ervaringen in de praktijk uit te wisselen en als mkb van elkaar te leren.” Samenwerken als Noord-Nederlandse bedrijven met als doel koploper te worden in Nederland op gebied van 3D printtechniek.

Unieke samenwerking

Gedeputeerde Henk Brink is enthousiast over de ontwikkelingen in de demofabriek van Westerbork. “Dit is uniek. En dan niet alleen omdat bedrijven van elkaar kunnen leren, maar ook omdat studenten hier onderzoek kunnen doen en opgeleid worden. Er wordt dus niet alleen samenwerking gezocht met andere bedrijven in Noord-Nederland, maar ook met kennis- en onderwijsinstellingen. Het scholen van de werknemer is de toekomst. Met trainingen en studies voor en met technisch personeel zal het mkb beter voorbereid zijn op de nabije toekomst.” Brink spreekt de verwachting uit dat zo’n vijftig bedrijven en instellingen in Noord-Nederland zich bij het Binder 3D-initiatief zullen gaan aansluiten.

Innoveren en investeren

Provincie Drenthe en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stimuleren innovatieve ontwikkelingen in het noorden en hebben ook bijgedragen aan de proeftuin Binder 3D. Dit is gebeurd door middel van een Europees subsidiebedrag van ruim 900.000 euro. Geerts rekent voor dat er twee miljoen euro nodig is om te proeftuin goed op te zetten. “Daarom is de subsidie die wij hebben gekregen vanuit onder meer SNN en de provincie zeer welkom. Van dit geld kunnen wij mensen aannemen, printers kopen, zorgen dat we apparatuur in de proeftuin hebben waar we van kunnen leren. Dat is van groot belang.”

Wat het belang is en hoe Noord-Nederland hiermee verder komt, is helder voor Geerts. “Uit onderzoek blijkt dat achttien procent van de bedrijven al iets doet met 3D printen. Dat wordt straks veel meer. Wij verwachten dat binnen nu en vijf jaar veertig procent in de maakindustrie geprint gaat worden. Dan willen we voorop lopen. Daarom is het ook belangrijk dat veel bedrijven mee gaan doen en zich aansluiten als partner van de proeftuin. Om samen te leren en samen die koploperrol te pakken.”

Op naar de toekomst

Die koploperrol ziet gedeputeerde Henk Brink ook wel zitten. “Deze proeftuin betekent veel voor de Drentse economie. De wereld verandert heel snel, dus stilstand is achteruitgang.  Dit bedrijf wil vooruit, wil innoveren en dat soort bedrijven heb je nodig in Drenthe om de nieuwste technieken te onderzoeken, te ontwikkelen én te gebruiken. En daarmee de regionale economie en de banenmarkt een impuls te geven. Als provincie willen we bedrijven ondersteunen en helpen innoveren. En niet alleen financieel, maar ook met kennis, kunde en een netwerk. GeTech bv laat door middel van Binder 3D zien dat het heel goed mogelijk is om je droom te verwezenlijken, om een proeftuin te realiseren, om te kijken naar de toekomst. Dat faciliteren we als provincie graag.”


GeTech bv

GeTech bv is gespecialiseerd in controlemallen en meetopstellingen die voornamelijk voor de automobiel- en luchtvaartindustrie gemaakt worden. Om concurrerend te blijven, hebben ze geïnvesteerd in slimme machines. GeTech bv produceert en gebruikt inmiddels 3D geprinte onderdelen.