Samen werken aan een groene economie


Circulaire economie is niet alleen sterk in opkomst, het is ook noodzakelijk. Na de Week van de Circulaire Economie kijken we vooruit. “Hoewel we al mooie stappen zetten in Drenthe, is er nog veel te doen. En in Drenthe pakken we dat samen met partners op.”

Tijdens het congres 100% Circulair in Noord-Nederland op 5 maart in Assen kwamen vele ondernemers, medewerkers van kennisinstellingen en beleidsmakers van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe bijeen om elkaar te inspireren en te motiveren.

Alex Sarfo werkt als beleidsmedewerker van de provincie Drenthe aan de groene economie, een economie die goed is voor mens en planeet. Circulaire economie is een belangrijk onderdeel daarvan. “Als provincie kunnen wij vooral een verbindende rol spelen. Het samenbrengen van partijen als bedrijfsleven en onderwijs bijvoorbeeld. Daar ligt onze kracht. Uiteindelijk is een groene en circulaire economie iets dat we als totale maatschappij moeten oppakken.”

Hij kijkt met veel tevredenheid terug op de Week van de Circulaire Economie. “Vooral het binnenkijken bij bedrijven die al ver zijn, is erg interessant en mooi om te zien. Denk bijvoorbeeld aan Vepa x Drentea die duurzame meubels ontwerpt, zoals een stoel van hennep. En ook de inzichten die je krijgt van andere circulaire koplopers zijn waardevol. Circulaire economie is daardoor heel concreet.”

“We hebben in Drenthe al grote stappen gezet. Denk aan NICE, het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, dat in vier jaren tijd al heel veel heeft bereikt met het koppelen van student en bedrijfsleven in de circulaire economie. Die stappen zetten we verder. Kijken waar kansen liggen, opschalen van projecten en ook kijken of we circulaire economie in andere sectoren dan de bouw kunnen stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan biobased plastic en plastic recycling.”

Ook de provincie zelf gaat natuurlijk door met circulariteit. “Bij de inkoop van producten bijvoorbeeld nemen we duurzaamheid mee. Het wordt nog meer een voorwaarde dan het nu al is. Daarnaast gaat het om bewustwording. Ook de collega’s binnen de provincie moeten duurzaamheid meenemen in het beleid.”

Waar staan we dan over tien jaren? “De ontwikkeling gaat door. Je hoeft als consument niet alles te bezitten, je kan ook delen. Zoals in de slimme deeleconomie – denk aan de swapfiets die je samen gebruikt. Die trend zet zich door. Het is belangrijk dat bedrijven en consumenten dit samen aangaan. Daarbij is daarom de samenwerking en bewustzijn nodig om tot innovaties te komen die bijdragen aan de circulaire economie. En wij als provincie willen daar graag een verbindende en stimulerende rol in spelen. Uiteindelijk doen we het samen.”


Meedoen?

Wil jij als ondernemer ook mee doen aan de circulaire economie? De adviseurs van Ik Ben Drents Ondernemer helpen je graag verder: Vergroenen en verdienen | Ik Ben Drents Ondernemer