Nieuwe aanpassingen aan Subsidieregeling Knelpuntenpot woningrealisatie voor gemeenten

Gepubliceerd op 11 juni 2024

De provincie Drenthe heeft de subsidieregeling Knelpuntenpot Woningrealisatie, beschikbaar sinds 1 juni 2023, aangepast. Deze wijzigingen helpen woningbouwprojecten die met financiële tekorten kampen omdat de kosten voor een bouwrijpe kavel hoger zijn dan de opbrengsten. Met deze subsidie kunnen gemeenten en projectontwikkelaars toch woningen bouwen die anders financieel niet rendabel zouden zijn.

Gedeputeerde Yvonne Turenhout: "Met deze wijzigingen willen we ervoor zorgen dat meer woningbouwprojecten kunnen doorgaan, ondanks de financiële uitdagingen. We willen samen met gemeenten en projectontwikkelaars bouwen aan een toekomstbestendig Drenthe, waarin elke Drent een passende woning heeft."

Lagere drempel voor subsidie

Voorheen kwamen alleen woningbouwprojecten met minimaal 15 wooneenheden in aanmerking voor de subsidie. Dit aantal is nu verlaagd naar 5 wooneenheden. In Drenthe zijn er veel kleinschalige projecten, dus nu kunnen meer projecten profiteren van deze regeling. Ook de verwijzing naar landelijke wet- en regelgeving in deze regeling is aangepast naar aanleiding van de nieuwe omgevingswet.

Hoger maximumbedrag per aanvraag

Om ook enkele grotere woningbouwprojecten te stimuleren, is het maximumbedrag per subsidieaanvraag verhoogd van €100.000 naar €300.000. Dit houdt rekening met de regels rondom staatssteun. Gemeenten die eerder aangaven dat het maximum te laag was, hebben nu meer mogelijkheden om relevante plannen in te dienen.

Gezamenlijk commitment

De gewijzigde regeling vraagt ook om een gezamenlijk commitment van andere partners. De provincie draagt bij, maar vraagt in ruil daarvoor een cofinanciering van 50%. Deze eis is in lijn met andere landelijke regelingen rondom woningbouw.

Tijdsplanning

De wijzigingen gaan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2024. Gemeenten en projectontwikkelaars kunnen vanaf die datum al profiteren van de aangepaste regeling.

Met deze aanpassingen wil de provincie Drenthe de woningbouw in de regio een flinke impuls geven en gemeenten ondersteunen bij het realiseren van hun woningbouwplannen.


Bekijk de Subsidieregeling