€ 250.000,- extra beschikbaar voor de subsidieregeling MKB Advies Voucher

Gepubliceerd op 14 mei 2024

Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft besloten het subsidieplafond van de subsidieregeling MKB Advies Voucher op te hogen met een bedrag van € 250.000. Met deze regeling worden Drentse ondernemers op een zeer laagdrempelige manier ondersteund en gestimuleerd om te vernieuwen en innoveren.

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen: “Drenthe is dé mkb-provincie en met de ophoging van deze subsidie kunnen we Drentse ondernemers blijven ondersteunen om door te groeien. Hiermee dragen we bij aan de ontwikkeling van een slimme, groene Drentse economie mét impact.”

Subsidieregeling wordt gewaardeerd met 8,5

Innoveren, vergroenen of een organisatie op een andere wijze ontwikkelen vraagt specifieke kennis die niet altijd voorhanden is. Het inhuren van een kundige kennismakelaar/adviseur is een logische stap, maar dit heeft de nodige voeten in de aarde. De laagdrempelige MKB Advies Voucher is bedoeld als stimulering om ondernemers te laten vernieuwen. Uit een eerdere onafhankelijke evaluatie in 2021 bleek dat deze uitvoeringsregeling als zeer positief wordt ervaren door de deelnemende Drentse ondernemers. De subsidieregeling werd gemiddeld gewaardeerd met het cijfer 8,5.

Waar kan de subsidie aan besteed worden?

Drentse ondernemers kunnen met deze subsidie een derde partij inhuren voor bijvoorbeeld het geven van advies over technische innovatie of de aanpak van digitale veiligheid, maar ook voor verduurzaming van hun bedrijfspand(en) en het efficiënter omgaan met bestaande of herbruikbare grondstoffen. Advies over arbeidsparticipatie, inclusie en diversiteit behoort ook tot de mogelijkheden.

Praktische informatie

De subsidieregeling is bedoeld voor ondernemers uit het midden en kleinbedrijf, gevestigd in Drenthe. De activiteiten waarover advies wordt ontvangen zijn groen, slim of impactvol van aard. Ondernemers kunnen minimaal € 1.000,- en maximaal € 3.000,- subsidie aanvragen, voor maximaal 50% van de totale kosten. Ook op dit moment is het mogelijk om een MKB Advies Voucher aan te vragen via de website van de provincie Subsidie MKB Advies Voucher - Provincie Drenthe. Ondernemers die al eerder een voucher hebben aangevraagd, kunnen niet nogmaals gebruikmaken van de regeling.