Stimulering verduurzaming provinciaal en gemeentelijk gebouwd erfgoed in Drenthe


Om de verduurzaming van gebouwd erfgoed in Drenthe te stimuleren en mogelijk te maken wijzigt de provincie de voorwaarden voor een aanvraag uit het Drents Monumentenfonds. Eigenaren van provinciale en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden kunnen nu via het fonds ook een lening aanvragen voor aanbrengen van zonnepanelen of plaatsing van een warmtepomp.

Met een lening uit het fonds konden eigenaren voorheen restauratie of herbestemming financieren met als onderdeel verduurzaming zoals dakisolatie of monumentenglas. Nu is het binnen het fonds dus ook mogelijk om apart een lening aan te vragen voor een verduurzamingsproject.

Het Drents Monumentenfonds is onderdeel van de subsidieregeling ‘Behoud of herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024’. Deze regeling wijzigt de provincie om de lening binnen het fonds mogelijk te maken. Vanuit de regeling kunnen eigenaren van provinciale en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden een lening tegen lage rente aanvragen voor behoud en/of herbestemming van hun pand. De wijziging van de regeling gaat in op 1 januari 2024. Vanaf dat moment is er ook meer informatie over te vinden via de website van de provincie Drenthe.

Drents Monumentenfonds

Het Drents Monumentenfonds is een samenwerking tussen de provincie en het Nationaal Restauratiefonds en bestaat sinds 2009. In de afgelopen jaren zijn er diverse projecten uit het fonds gefinancierd. Zo kreeg bijvoorbeeld ‘De Mandenmakerij’ in Wilhelminaoord een tweede leven, net als het voormalig hotel ‘Wapen van Drenthe’ in Assen. Met leningen uit het fonds is dit bijzondere erfgoed behoud.