Dierenartsen wonen instructie bij voor DNA-afname bij aangevallen vee


25 dierenartsen uit de provincie Drenthe en Fryslân kunnen voortaan DNA afnemen bij gewond geraakt vee na een vermoedelijke wolvenaanval. In opdracht van BIJ12 en de provincie kregen de dierenartsen hiervoor afgelopen maandag een instructie van een deskundige van het laboratorium Wageningen University & Research. Naast de instructie is er ook een schriftelijk protocol opgesteld voor alle dierenartsen in Nederland.

Bij vermoedelijke wolvenschade wordt DNA afgenomen in de wond van het prooidier om te kunnen bepalen of het inderdaad om wolvenschade gaat. Bij wolvenschade ontvangt de dierhouder een tegemoetkoming in de schade van BIJ12, die dit namens alle provincies uitvoert.

Dierenartsen mogen, met toestemming van BIJ12, DNA afnemen wanneer er gewonde dieren zijn aangetroffen die niet geëuthanaseerd hoeven te worden. Dierhouder en dierenarts hoeven dan niet meer te wachten op de taxateur. Na de DNA-afname kunnen de gewonde dieren direct behandeld worden om onnodig lijden te voorkomen.

Als er ook gedode dieren zijn kan de dierenarts altijd direct beginnen met het behandelen van gewonde dieren. De taxateur kan DNA afnemen van de gedode dieren zodra hij ter plaatse is. De aanpassing werd onlangs ook al gedeeld in door BIJ12 vernieuwde richtlijn voor taxatie bij wolvenschade.

Om de schade-afhandeling door BIJ12 na een wolvenaanval te verbeteren, is er nog een aantal aanpassingen gedaan. De input voor deze aanpassingen is voor een groot deel opgehaald tijdens een bijeenkomst voor veehouders met schade in oktober 2022. De belangrijkste aanpassing is dat BIJ12 werkt aan verdere digitalisering van de afhandeling zodat de aanvrager inzicht heeft in de voortgang en een aanvraag sneller wordt afgehandeld. Sinds kort is het al mogelijk om 24 uur per dag schade te melden.

“Het is goed dat de veehouders uit Drenthe een signaal over het schadeafhandelingsproces hebben gegeven en dat we die kunnen doorvoeren in het afhandelingsproces door BIJ12. Een dierenarts heeft wat mij betreft een toegevoegde waarde in het proces van schadeafhandeling”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet.