Fietspad ‘Weg van de Westerlanden’ opgeknapt dankzij kwaliteitsimpuls fietsnetwerk


In de gemeente Borger-Odoorn wordt de komende tijd het fietspad ‘Weg van de Westerlanden’ verbeterd. Het pad is daarna weer comfortabel en veilig voor diverse vervoersmiddelen, zoals fietsen, e-bikes, speed pedelecs, bakfietsen en rolstoelfietsen. Het pad stelt inwoners en toeristen in staat om de natuur van het Hunzedal optimaal te beleven. Provincie Drenthe stelt sinds 2021 middelen beschikbaar voor het opknappen van fietspaden. Doel is (het behoud van) een optimaal fietsnetwerk dat voldoet aan de wensen van deze tijd en het versterken van het toeristisch aanbod. Het gaat in Borger Odoorn om een investering van € 350.000,- waarvan de gemeente Borger-Odoorn en de provincie Drenthe ieder € 175.000,- bijdragen.

De investering komt uit de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe’. Vanaf begin 2022 kwam er € 3.000.000,- beschikbaar om de kwaliteit van recreatieve fietspaden projectmatig te verbeteren. In 2021 is er al € 1.000.000,- besteed aan het verbeteren van verschillende fietspaden. Gemeenten, natuur beherende organisaties (Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Drents Landschap) en particuliere grondeigenaren kunnen aanspraak maken op de regeling. ‘Weg van de Westerlanden’ is één van de laatste fietspaden die opgeknapt zal worden middels deze regeling.

Gedeputeerde Henk Brink: “Inwoners en bezoekers maken graag gebruik van onze fietspaden in prachtige natuurgebieden zoals het Hunzedal. We zijn niet voor niets fietsprovincie nummer één! Om dat te blijven moeten we investeren in de kwaliteit van de fietspaden om ze veilig en comfortabel te houden. Zeker in de huidige tijd, waarbij door het gebruik van e-bikes en het toenemende aantal racefietsers met diverse snelheden soms gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook minder-validen moeten zich veilig voelen op het fietspad. Met deze impuls maken we veelgebruikte fietspaden een stuk comfortabeler en veiliger.”

In 2021 zijn er 9 fietspaden en fietsverbindingen opgeknapt met behulp van de kwaliteitsimpuls. In 2022 waren dit er 12. Gedeputeerde Staten voegen er in 2023 nog 2 aan toe. Daarmee wordt in bijna alle gemeenten gewerkt aan een kwaliteitsverbetering en verbinding van bestaande fietspaden. Provinciale Staten kunnen op het voornemen van het college hun eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken.