Adviesraad Toegankelijkheid krijgt vervolg


Na het succes van de Adviesraad Toegankelijkheid is er structureel een Drentse Adviesraad Inclusie ingesteld. Deze raad geeft Provinciale en Gedeputeerde Staten advies over inclusie en toegankelijkheid.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Ik ben blij dat de raad ons blijft adviseren over het inclusiever maken van ons beleid. Met de verbreding van toegankelijkheid naar inclusie sluiten we beter aan op de ambitie uit het VN-verdrag Handicap: mensen met een beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Zo werken we samen aan een Drenthe waarin iedereen mee kan doen en ertoe doet.”

Gevraagd en ongevraagd advies

Het bestuur, secretaris Ineke Dilling en voorzitter Renzo van Buuren, stapt samen met de huidige leden van de Adviesraad Toegankelijkheid over naar de Adviesraad Inclusie. Renzo van Buuren: “Naast bestaande regelgeving voor toegankelijkheid en/of inclusie is het belangrijk ook de stem van ervaringsdeskundigen te horen. Wij willen daarom, wanneer mogelijk, betrokken worden bij bestaande, en juist vooral bij nieuw te ontwikkelen plannen. Zo werken we samen aan een inclusieve samenleving in Drenthe. We streven ernaar zoveel mogelijk vanuit alle gemeenten in de provincie vertegenwoordigd te worden. Dat is voor het komende overgangsjaar nog een flinke uitdaging. Ondertussen blijft de raad actief adviseren op het gebied van toegankelijkheid. Binnen de uiteindelijke adviesraad inclusie zal toegankelijkheid dan ook een belangrijk onderdeel van de raad blijven”.

Toegankelijk Drenthe

De Adviesraad Toegankelijkheid ontstond in 2021 vanuit de Sociale Agenda en begon als tweejarige pilot om ervaringsdeskundigen mee te laten denken en te sturen op de beleidsuitvoering van de provincie, gemeenten en instellingen om Drenthe toegankelijker te maken. Er zijn onder andere adviezen uitgebracht over de toegankelijkheid van fietspaden, de provinciale website en de inrichting van het Drents Museum. Daarnaast presenteerde de raad een adviesrapport over haar eigen voortgang met de wens als een verbrede adviesraad inclusie verder te willen.