Open dag bij Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis was een succes

Gepubliceerd op 17 juni 2024

Op zaterdag 15 juni werd de Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie gehouden in het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis. Het doel hiervan is om het archeologisch erfgoed van Noord-Nederland te vieren en onder de aandacht te brengen. Het NAD is een gezamenlijk archeologisch depot voor archeologische vondsten uit Friesland, Groningen en Drenthe. Marijke Nieuwenhuis is provinciaal archeoloog bij de provincie Drenthe en blikt terug op een geslaagde dag.

Bijzondere locatie

Het NAD is een fascinerende plek. Het depot herbergt een tal van archeologische vondsten, variërend van prehistorische artefacten en objecten uit de Middeleeuwen tot en met WOII. Denk bijvoorbeeld aan voorwerpen uit de hunebedden en middeleeuwse nederzettingen.

Een terugkerend evenement

De Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie wordt tweejaarlijks georganiseerd om archeologie en archeologisch onderzoek bij de drie Noordelijke provincies onder de aandacht te brengen en het begrip voor archeologisch werk en erfgoed te stimuleren. Deze dag biedt ook ruimte voor archeologen, onderzoekers en geïnteresseerden om kennis te delen en elkaar te ontmoeten. Er waren diverse lezingen, demonstraties en rondleidingen. Ook was er een mogelijkheid om meegebrachte vondsten op archeologische waarde te laten schatten. Dit wordt ook wel ‘determineren’ genoemd. Er waren specialisten aanwezig op het gebied van aardewerk, metalen, vuursteen en dierlijke botten.

Bewustwording

Marijke vindt het belangrijk dat we ons bewust zijn over de geschiedenis van de wereld om ons heen: “Het is belangrijk om onze inwoners te betrekken bij de archeologie. We willen bewustwording creëren over het belang van archeologisch erfgoed en de noodzaak om dit goed te beschermen en te behouden. Dit kan door middel van een open dag in het NAD. Er is zoveel archeologische rijkdom en geschiedenis in Noord-Nederland, hier mag veel meer erkenning voor komen.”

Resultaten

Op de open dag werden ook onderzoeksresultaten gepresenteerd door middel van lezingen en tentoonstellingen. Deze onderzoeken zijn de laatste maanden uitgevoerd in de Noordelijke provincies. Deze lezingen werden georganiseerd in het auditorium van het depot en gingen o.a. over de Romeins Terra Sigilla-aardewerk uit Groningse Wierden en onderzoeksresultaten over het onderzoek aan Drentse hunebedden. Ook was er een lezing over botonderzoek en over archeologisch onderzoek bij verdwenen kloosters.

Toekomst en bedreigingen

De mens is de grootste bedreiging voor de Nederlandse archeologie. De groei van steden en dorpen leidt tot bebouwing die archeologische vindplaatsen kunnen verstoren. Wegenbouw en de aanleg van kabels en leidingen kunnen diep in de bodem ingrijpen en de archeologische lagen beschadigen. Daarnaast is klimaatverandering een boosdoener, want door zware regenval en droogte kan erosie en verslechtering van archeologische vindplaatsen veroorzaken.

Deze bedreigingen vereisen een goede aanpak om de archeologische vindplaatsen in het noorden te beschermen. Dit omvat strikte wet- en regelgeving, bewustwording en educatie en samenwerkingen tussen belanghebbenden zoals overheden, gemeenschappen en archeologische organisaties.


Wat is determineren?

In de archeologie wordt toegepast om objecten, artefacten, en biologische resten zoals botten en plantenresten te identificeren. Dit kan worden gedaan door o.a. een typologische analyse (indelen op basis van fysieke kernmerken, zoals vorm, materiaal), vergelijking met referentieverzameling (vergelijken met bestaande verzamelingen en catalogi om overeenkomsten te vinden), sporenonderzoek (analyseren van gebruikssporen) en stratigrafie (het bestuderen van de aardlagen om de chronologie van de vindplaats te begrijpen).

Wil jij het NAD bezoeken?

Hoewel het depot voornamelijk een bewaar- en onderzoeksfunctie heeft van vondsten uit verschillende opgravingen uit het Noorden, organiseert het NAD regelmatig tentoonstellingen, activiteiten en rondleidingen waarbij het publiek een kijkje kan nemen in de wereld van de archeologie. Het depot is actief bezig met het digitaliseren van zijn collecties, waardoor vondsten toegankelijker worden via online databases.