Samen bouwen we Drenthe!


In juli startte het vernieuwde provinciebestuur in Drenthe. Er volgde een periode vol werkbezoeken, gesprekken en besluiten over onderwerpen die ons allemaal raken. Dit alles onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning, die op 1 december begon aan een nieuwe termijn. Hoe is het nu met iedereen? Waarvoor stroopt het college van Gedeputeerde Staten de komende tijd de mouwen op?

Jetta Klijnsma

Commissaris van de Koning

"In Drenthe doen we het samen, met elkaar. Onze provincie heeft een lange traditie van samenwerken; van boerengemeenschappen tot het actieve verenigingsleven dat we in dorpen en wijken zien. Nergens zetten zoveel mensen zich in voor elkaar als in Drenthe. Dat moeten we koesteren. Er is een nieuw provinciebestuur van start gegaan en zelf mag ik ook nog een poosje door. Samen gaan we ons inzetten voor alle Drenten en ervoor zorgen dat iedereen zich thuisvoelt in onze provincie. We moeten elkaar ontmoeten en leren kennen. Daarom kom ik ook in het komend jaar graag op bezoek. Hopelijk tot ziens!"

Jisse Otter - BBB

Landbouw, toezicht en handhaving, cultuur

"Ik zie veel elan en energie in Drenthe. Er zijn mooie plannen voor toekomstbestendige landbouw. Met ons beloningssysteem voor duurzaam boeren zijn we koploper in Nederland. We gaan door met deze aanpak en dragen hem nog meer uit richting het Rijk, omdat het uitgaat van vrijwilligheid, kennis en ondernemer- en vakmanschap. De cultuursector werkt hard om Drentse verhalen de positie te geven die ze verdienen in Nederland. Het is belangrijk dat we een goede culturele infrastructuur in de benen houden. Daar hoort ook meer cultuurgeld per inwoner bij vanuit het Rijk. Drenthe heeft zoveel moois te bieden. Daar mogen we trots op zijn."

Egbert van Dijk - BBB

Financiën, natuur en landschap, vergunningen

"We staan in Drenthe voor grote uitdagingen, onder andere op het gebied van natuur, vergunningen en de provinciale fi nanciën. Een pittige klus waar ik me graag voor inzet. We werken aan de wettelijke natuurdoelen en zetten ons met de Drentse stikstofaanpak in om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. We zijn ambitieus en realistisch. In ons huishoudboekje houden we inkomsten en uitgaven zo goed als mogelijk in balans. Als we met elkaar aan oplossingen werken - partners, Provinciale Staten en natuurlijk inwoners - maken we Drenthe nóg mooier. Niet voor niets trek ik er buiten werktijd graag met mijn camera op uit."

Yvonne Turenhout - PvdA

Ruimtelijke ordening, wonen, sociale agenda

"Ik ga voor een sociaal en leefbaar Drenthe, waar iedereen gelijke kansen heeft op een goede toekomst. Als provincie maken we verschil door diegenen die een steuntje in de rug nodig hebben, te ondersteunen. We voelen de noodzaak en verantwoordelijkheid om het woningtekort aan te pakken. Daarom helpen we betaalbare woningen te realiseren voor jong en oud. We werken aan goede zorg en basisvoorzieningen dichtbij huis. We vinden de kwaliteit van onze leefomgeving belangrijk en kijken goed wat waar mogelijk is, met behoud van het prachtige Drentse landschap. Zodat we Drenthe mooier achterlaten voor onze kleinkinderen."

Willemien Meeuwissen - VVD

Economie, recreatie en toerisme, water

"De afgelopen maanden heb ik de kracht van de Drentse inwoners en innovatieve bedrijven mogen ervaren. Indrukwekkend! We willen Drenthe graag samen vooruitbrengen. Door bedrijven te helpen met innoveren, zodat er volop gewerkt wordt aan oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd. Door het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen, omdat het zorgt voor banen en leefbaarheid. Door de mogelijkheden voor recreatie en toerisme verder uit te bouwen, zodat het volop genieten is in onze mooie provincie. Daarnaast beschermen we ons blauwe goud: het Drentse (drink)water. Samen zorgen we voor een bruisende provincie."

Henk Jumelet - CDA

Verkeer en vervoer, klimaat en energie, sport

"Ik fiets graag in ons mooie Drenthe. Een echte fietsprovincie! Mooi dat de fiets onderdeel is van ons openbaar vervoer. De provincie zet zich in voor goede, betaalbare voorzieningen, zoals de bus, trein, hubtaxi en OV-fiets. Om mee te kunnen doen in de samenleving moeten zorg, onderwijs en winkels bereikbaar zijn. Ook voor mensen zonder auto. Verder blijven we werken aan het veiliger maken van het verkeer. Daar kan iedereen aan bijdragen. Leefbaarheid voor inwoners staat voorop. Dat betekent ook dat we met bedrijven, gemeenten en initiatiefnemers zorgen voor haalbare oplossingen op energiegebied. Zo is Drenthe aantrekkelijk om te wonen en te werken."

Samen bouwen we Drenthe!