Conferentie Kinderrechten over kinder- en jongerenparticipatie


Volgens kinderrechtenorganisatie KidsRights biedt Nederland „niet de benodigde zorg of bescherming aan een grote groep kwetsbare kinderen” en schendt het daarmee „enkele fundamentele kinderrechten”. Een recent bericht in NRC laat zien hoe belangrijk het is om te blijven werken aan de rechten van kinderen in Nederland. Daarom wordt ook in Drenthe vanuit de Sociale Agenda Drenthe aandacht besteed aan kinderrechten. Dit gebeurde onder meer tijdens de Kinderrechten Conferentie die 11 mei jongstleden werd georganiseerd in Veenhuizen, waarbij beleidsmakers, bestuurders en gemeenteraadsleden in gesprek gingen met kinderen en jongeren over hun toekomst.

Mede-initiatiefnemer Anita van der Noord: “Het is belangrijker dan ooit om jongeren te betrekken bij het maken van beleid. Kijk naar de wooncrisis, de klimaatcrisis of de jeugdzorgcrisis: zoveel negatieve ontwikkelingen die invloed hebben op de leefwereld van jongeren. Om die negatieve koers te keren, moeten er veel beslissingen worden genomen, zowel landelijk als op lokaal niveau.”

Tijdens de eerste editie van de conferentie in 2022 is gebleken dat vooral gemeenten een rol spelen bij het borgen van kinderrechten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid, maar hun aanpak werkt zeker waar het gaat om overerfbare armoede onvoldoende, zo bleek uit de lezing van onderzoeker Erik Meij van Planbureau Groningen Armoede. Werk aan de winkel dus. Een vervolg was noodzakelijk, waarbij jongeren -wederom- is gevraagd om mee te denken. “Het is belangrijk dat jongeren bij die beslissingen worden betrokken, want het gaat nou eenmaal over hun toekomst”, vindt Van der Noord. “Zij hebben er recht op betrokken te worden bij beleid dat over hen gaat. Dat betekent niet alleen dat de mening van kinderen en jongeren gevraagd wordt, maar dat er daadwerkelijk naar hen geluisterd wordt en dat zij feedback krijgen over wat er met hun input gedaan is in de beleidsuitvoering.”

Bekijk een impressie van de Kinderrechten Conferentie van 11 mei.

Bewustwording

De Kinderrechten Conferentie in Veenhuizen heeft veel opgeleverd. “Vooral qua bewustwording”, vertelt Van der Noord. “Bewustwording van de effecten van langdurige armoede op gezinnen en op kinderen. Opgroeien in armoede betekent een groter risico op gezondheidsproblemen zoals een groeiachterstand, overgewicht of een slechter gebit. Een groter risico op leerachterstanden op school en sociale uitsluiting,  Deze bewustwording draagt niet alleen bij aan het inzicht dat gemeentelijk armoedebeleid noodzakelijk en gewenst is, maar ook dat het kinderrecht op participatie en meedenken over beleid, want hun toekomst, belangrijk is.”

Meedoen

Het belang van kinder- en jongerenparticipatie kwam duidelijk naar voren in de verschillende sessies die zijn gehouden. Hierover is gesproken met kinderen en jongeren van 10 tot 20 jaar. Beleidsmakers kregen adviezen over hoe ze beleid kunnen ontwikkelen op dit terrein. Eén van de adviezen was om jongeren in te zetten als je jongeren wil bereiken. En een ander advies: vraag jongeren naar de thema’s die belangrijk voor hen zijn.

Deelnemers kregen inzicht in de thema’s voor de toekomst van jongeren en de wijze waarop zij daarop invloed willen uitoefenen. “Deze thema’s werden door jongeren zelf aangedragen en toegelicht”, aldus Van der Noord. “Deelnemers gingen in gesprek met jongeren over hoe zij wel en niet betrokken willen worden bij beleidsontwikkeling en besluitvorming. Jongeren willen niet in de fase waarin al uitgewerkte plannen klaar liggen betrokken worden, maar vanaf het begin. Bovendien zeggen jongeren: kom naar ons toe, naar de plekken waar wij zijn. Dit werkt beter dan ons uit te nodigen in vergaderzalen van de gemeente. Een helder signaal.”

Het vervolg

Ook deze tweede editie zal een vervolg krijgen, als het aan Anita van der Noord ligt. “Het is goed om te zien dat de conferentie de deelnemende kinderen het gevoel gaf dat hun stem er echt toe doet en dat ze een verschil kunnen maken. Het heeft hun een gevoel van zelfvertrouwen gegeven. Dat draagt meteen al bij aan gelijke kansen.” Van der Noord vindt het belangrijk dat Kinderrechten Conferenties georganiseerd blijven worden. “Het is dé plek waar jongeren, beleidsmakers, professionals en andere belanghebbenden samen komen om kennis en ervaringen uit te wisselen, goede praktijkvoorbeelden te delen en samenwerken aan een gezonde, eerlijke toekomst voor alle kinderen en jongeren.”

Bron foto’s: Defence for Children/Jenne Hoekstra

Meer informatie/zie ook: