Drenthe mooi op weg!: Werken aan werkgelegenheid


Drenthe is gastvrij voor bedrijven. Een bloeiend MKB is de basis van de Drentse economie. De provincie ziet een rol in het faciliteren van goede voorzieningen die mensen en bedrijven aan Drenthe binden. Daarnaast ondersteunt de provincie ontwikkelingen om werkgelegenheid te stimuleren. Toen een bedrijf dat in Groningen en Assen gevestigd was, op zoek ging naar een nieuwe locatie om te bouwen, heeft de provincie zich ingespannen om dit wereldwijd actieve bedrijf in Drenthe te houden. Het bedrijf zorgt voor veel werkgelegenheid en levert een belangrijke bijdrage aan de lokale economie. Hoe dit proces verlopen is, vertelt Facility Manager bij M&G Group Alle Broersma.

Op 16 september 2021 ging spreekwoordelijk de eerste schep in de grond voor de nieuwbouw van M&G Group in Assen. Van links af: directeur Eric Pans van M&G Group, gedeputeerde Henk Brink en Mirjam Pauwels, wethouder gemeente Assen.

Bekijk hieronder het interview met gedeputeerde Henk Brink over de eerste helft van de collegeperiode en zijn vooruitblik op de resterende tijd (dit studiogesprek is opgenomen toen de coronamaatregelen nog van kracht waren).

Het bedrijf Muelink & Grol werd opgericht in 1932. Drie jaar later komt start firma Burgerhout. In 1996 worden de bedrijven samengevoegd in de M&G Group, Europees marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en marketing van rookgasafvoersystemen en ventilatiesystemen. De bedrijven zijn in Nederland gevestigd in Groningen en Assen. In 2015 zijn er aanpassingen nodig die niet meer in de huidige panden kunnen plaatsvinden. Er wordt gezocht naar een nieuwbouwlocatie.

Noord-Nederland, Oost-Nederland en Oost-Europa

Het was duidelijk dat de nieuwbouw zou moeten plaatsvinden in het noorden of oosten van Nederland of in Oost-Europa. Alle Broersma: “Diep in je hart wil je natuurlijk graag in Nederland blijven, maar je wilt ook in de toekomst efficiënt kunnen blijven produceren. Om die reden werd er ook gekeken naar het buitenland.” In de zoektocht naar een kavel in Nederland werd er bij verschillende gemeenten en provincies aangeklopt. “De aanbieding van de gemeente Assen sprong er uit. De provincie sloot vrijwel direct aan, waardoor we een compleet aanbod en overzicht kregen van de mogelijkheden. Het kennisniveau en loyaliteit van onze werknemers gaf, naast de goede samenwerking met de provincie Drenthe en Assen, de doorslag om voor de locatie in Assen-Zuid te kiezen.”

Samenwerking betrokken partijen

Broersma vervolgt: “De samenwerking met de gemeente en de provincie is van begin af aan goed geweest. Er werd met ons meegedacht en we werden begeleid in het volgen van de juiste procedures in de subsidieverlening. Wat ons ook positief stemde was het bezoek van de provincie voorafgaand aan het besluit tot verlening van de subsidie. De provincie wilde zich echt verdiepen in ons bedrijf.”

Het contact met de provincie was nauw in de afgelopen jaren. Nu verschuift het meer naar de gemeente in verband met de voorbereidingen voor de bouw op Werklandschap Assen-Zuid.

Drenthe is een mooie plek, die ons veel te bieden heeft”

“Als medewerker van M&G Group zijn we gewend te pendelen tussen de provincies Groningen en Drenthe. Nu we samenkomen in Assen zijn we aan het herontdekken wat we nog meer kunnen betekenen voor de lokale economie. We gaan meer dan ooit te voren ervaren wat er te halen valt én wat we kunnen brengen. Wat je nu al ziet is dat de connecties aan het ontstaan zijn met Techhub Assen. Daar liepen al wat initiatieven, maar met onze R&D afdeling die straks ook in Assen komt, kunnen we echt een meerwaarde leveren. Denk aan het aantrekken van studenten en het neerleggen van vraagstukken bij de Techhub. Daarnaast kan M&G Group ook laten zien wat ze kan! Het is een proces waarin we aan het groeien zijn. Drenthe is een mooie plek voor ons, die ons veel te bieden heeft.”

Werkgelegenheid voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Op beide locaties van M&G Group zijn mensen werkzaam die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. De dagelijkse, onmisbare begeleiding van deze medewerkers ligt bij Meesterwerk. Medewerkers doen werkervaring op met als doel een vaste aanstelling binnen M&G Group of daar buiten te krijgen. “M&G Group heeft het altijd heel normaal gevonden dat we werken zoals we doen. De belangstelling en begeleiding van de provincie heeft ons bewuster gemaakt van de positie die ons bedrijf heeft in Assen. We investeren in meer dan alleen de commerciële kant en werken aan onze relatie met de omgeving met als doel deze relatie de komende jaren verder uit te bouwen en goed te onderhouden!”


Drenthe mooi op weg!

In de serie ‘Drenthe mooi op weg!’ worden meerdere hoogtepunten uit de eerste helft van de collegeperiode belicht. Ook vind je hier interviews met Gedeputeerde Staten, waarin zij terugblikken en vooruitkijken. Vandaag: Behoud en uitbreiding werkgelegenheid en het programma Ik Ben Drents Ondernemer.

AFS Solar: Innovatieve wereldspeler uit Drenthe in verduurzaming

Vanuit het Drentse Roden wordt op een vernieuwende en innovatieve manier gewerkt aan een duurzame wereld. AFS Solar heeft in de afgelopen jaren een efficiënte systeemoplossing ontwikkeld voor gevelpanelen. “Zonnepanelen die op de gevel van nieuwbouw én bestaande gebouwen kan worden geplaatst”, legt Rik Boon van AFS Solar uit. Deze gevelpanelen scheppen nieuwe mogelijkheden in verduurzamingsvraagstukken, omdat hele gebouwen kunnen bijdragen aan de energiebehoefte. Het gevelsysteem wekt energie op en kan gebouwen zowel verwarmen als koelen. Op warme zomerdagen kan dit systeem het gebouw passief koelen, zodat de airconditioning langer uit kan blijven.

AFS Solar is als zuster van AFS International, een wereldspeler die zich niet alleen richt op Europa, maar ook de markt bediend in Rusland en de Verenigde Staten. Dat verwondert Boon niet, de kwaliteit die AFS levert wordt wereldwijd herkend. “Woningen en gebouwen met standaard zonnepanelen zijn inmiddels gemeengoed. De gevelsystemen van AFS Solar gaan een stap verder. Door hele gebouwen uit te rusten met gevelzonnepanelen in de gewenste kleur en afmeting, maak je maximaal gebruik van wat de natuur, de zon, ons geeft. Zonder in te leveren op esthetische kwaliteit.” Een idee geboren uit het verlangen om het mooie met het duurzame te combineren. “Gebouwen en gevels -op maat- verduurzamen met hoogwaardige materialen deden we al”, vertelt Boon. “Door te innoveren en deze systemen te voorzien van energieopwekkende elementen combineren we het mooie met het duurzame en maken we gebouwen ook op het gebied van energie, toekomstbestendig.”

Wereldspeler of niet, de link met Drenthe is onmiskenbaar aanwezig. Drenthe staat voor wat wij zijn als bedrijf, stelt Boon. Boon wijst op de kwaliteit van leven en de balans tussen leefruimte en natuur. “Drenthe heeft oog voor de duurzame toekomst en dat sluit perfect aan bij onze doelen.” AFS Solar heeft samen met de adviseurs van ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ gekeken welke kansen er zijn op het gebied van digitalisering en innovatie. Boon: “Dit heeft ons bewust gemaakt van waar wij staan als bedrijf qua innovatie. We hebben een beter beeld gekregen van de kansen die er zijn om ons product sneller en effectiever te ontwikkelen en op de markt te brengen. Daarnaast hebben we gezien dat we als bedrijf nog stappen kunnen maken op het gebied van digitalisering en dat zijn belangrijke inzichten.”

Het programma ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ is een waardevolle toevoeging, vindt Boon. “Het is een goed netwerk, waarbinnen de samenwerking wordt gezocht tussen de bedrijven onderling en de provincie. De provincie heeft zicht op projecten die op stapel staan en de ontwikkelingen op gebied van innovatie en verduurzaming. Daar waar AFS Solar van meerwaarde kan zijn, worden wij benaderd. Zowel door de provincie, als door collega-ondernemingen. ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ zorgt voor goede contacten en korte lijntjes tussen de Drentse bedrijven en organisaties.”

Vanuit Drenthe, vanuit Roden, is een product in de markt gezet waarmee de hele wereld wordt bediend en een stuk mooier wordt gemaakt. Niet alleen voor het oog, maar ook voor een duurzame toekomst. Door innovatief en vernieuwend te zijn en het aangename voor de leefomgeving te combineren met het noodzakelijke in de energietransitie. “Daar zijn wij als AFS Solar erg trots op”, besluit Rik Boon, “en daar mogen we ook als Drenthe best trots op zijn.” De provincie Drenthe ís trots op haar bedrijven die duurzaam produceren en ondernemen en stimuleert en faciliteert deze ondernemingen graag voor een sterke, slimme, innovatieve en toekomstbestendige Drentse economie.