De boer op met verduurzaming


Tijmen Nagel en Arjan Bolhuis zijn niet alleen boeren, buren en melkveehouders, maar trekken ook samen op in het verduurzamen van het boerenbedrijf van Arjan in Beilen. Tijmen als gebiedscontactpersoon, Arjan als zijn cliënt. “Het is mooi dat wij als boeren elkaar kunnen helpen.”

Arjan en Wenda Bolhuis.

Binnen het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe (DMD) van de provincie Drenthe is het nieuw: deze gebiedscontactpersonen, met wie boeren die willen verduurzamen, contact kunnen zoeken. Die contactpersonen zijn zelf melkveehouders en hebben de rol om de deelnemers uit hun gebied te stimuleren aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun bedrijf. Tijmen heeft op zijn eigen bedrijf ook al enige maatregelen genomen. Hij heeft bijvoorbeeld  bloemenstroken geplant, kruidenrijke grassen in zijn grasland, doet aan weidevogelbeheer en is volledig van het gas af. “Het is langzaamaan zo ontstaan. De kennis die ik heb deel ik met collega melkveehouders.”

“Als agrarische sector zijn wij al goed bezig qua verduurzamen, maar er kunnen nog stappen gezet worden”, vertelt Arjan. “Wij, mijn vrouw Wenda en ik, streven ernaar meer melk te halen uit onze koeien door het gebruik van meer ruwvoer en minder krachtvoer. Hierdoor wordt onze veestapel gezonder, kunnen de koeien meer naar buiten en hebben we minder problemen met de dieren en gaan we nog meer richting kringlooplandbouw.”

De drempel om te verduurzamen is veel lager omdat je elkaar als boeren kent en elkaar begrijpt. We houden het zo dichtbij

Samen met Tijmen heeft hij het plan doorgenomen hoe ze hier verder mee kunnen komen. “De ervaringen van Tijmen helpen daarbij. De drempel is veel lager omdat je elkaar kent en elkaar begrijpt. We houden het zo dichtbij.” Tijmen: “Het klikt als boeren onderling. Hoe ik ze verder help? Dat is afhankelijk van de vraag en waar ze tegenaan lopen. We brainstormen over de mogelijkheden, passend bij het bedrijf. Ik wijs ze op de beloningsregeling die onderdeel uitmaakt van het project. Als je verduurzaamt en de doelstellingen haalt, krijg je namelijk een financiële beloning. Ook geef ik informatie over mogelijke cursussen en studiegroepen die draaien. En ik wijs ze op de subsidiemogelijkheden, zoals de voucher van het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe.”

Gebiedscontactpersoon Tijmen Nagel.

Verduurzamen in de melkveehouderij is niet iets in de trant van: niet omdat het moet, maar omdat het kan. Integendeel. “De noodzaak is er”, zegt Tijmen die inmiddels gesprekken heeft gevoerd met circa tien collega’s. “De maatschappij vraagt er ook om. Wij als boeren worden dan weleens afgeschilderd als nukkig, maar dat is niet het geval. We staan zeker open voor veranderingen die goed zijn voor ons en de natuur. Maar het is wel iets wat we met z’n allen moeten doen, als overheid, natuurorganisaties en wij als boeren.”

Hij vervolgt: “En weet je, het gaat verder dan advies, die gesprekken die ik heb met collega’s die willen verduurzamen. Het is ook je verhaal kwijt kunnen als boer. Waar loop je tegenaan, waar maak je je zorgen over. En dan samen een stap verder zetten. Je steunt elkaar in de stappen naar een duurzame toekomst.” Arjan: “Dat is ook het fijne aan dit project. Je doet het samen met mensen met wie het klikt en voor wie de verhalen herkenbaar zijn.”

En wanneer is het project geslaagd? Tijmen: “Als het omgezet is naar iets langlopends, waarbij we samen met overheid en natuurorganisaties werken aan iets wat voor ons allemaal winst is. Dat we het samen blijven doen.” En Arjan: “En als wij die stap hebben gezet naar nog meer kringlooplandbouw, wat goed is voor onze koeien en voor ons. En voor de biodiversiteit.”


Gebiedscontactpersonen

Acht Drentse melkveehouders zijn per 22 oktober van start gegaan als gebiedscontactpersoon. Zij zijn aanspreekpunt voor hun collega-boeren in de aanpak naar de verduurzaming van hun bedrijf.

Het doel? Duurzaamheid behapbaar en realistisch maken voor de deelnemende melkveehouder. De gebiedscontactpersonen zijn zelf ook deelnemer van Duurzame melkveehouderij Drenthe. Zij vormen een laagdrempelige vraagbaak en inspirerende gesprekspartners voor de deelnemers aan Duurzame Melkveehouderij Drenthe.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “We hebben in dit project een voortrekkersrol en zijn continu bezig om de melkveehouder nog beter te ondersteunen, te stimuleren en het onderling delen van kennis te vergroten."

Meer informatie is te vinden op de website van Duurzame Melkveehouderij Drenthe.