Videoboodschap Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma


Beste mensen,

In onze Drentse gemeenschap hebben we te maken met een nieuwe realiteit. Het coronavirus heeft onze levens drastisch veranderd en zal dat voorlopig blijven doen. Ook in onze provincie worden we met de gevolgen geconfronteerd. Namens het gehele provinciebestuur, Provinciale en Gedeputeerde Staten, wil ik allereerst een ieder, die direct getroffen is door het virus en hun naasten heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd. De leven van Provinciale Staten, het parlement van Drenthe, hebben mij op het hart gedrukt dat zij zich eendrachtig willen opstellen. In deze coronacrisis verdwijnt politieke kleur naar de achtergrond.

Het coronavirus legt extra druk op mensen in de zorg en de hulpverlening. Zonder de toewijding en de inzet van deze Drenten kunnen we niet. Zij vormen in deze crisis ons fundament waar we op kunnen bouwen. Ik ben ontzettend blij en dankbaar voor al het werk dat deze vrouwen en mannen samen verzetten.

Ik sta voor ons provinciehuis in Assen. Ik zit niet binnen, want we werken thuis. Het is hier dus stil. Op heel veel plekken in onze provincie is het stil. Mensen doen hun best om de RIVM richtlijnen op te volgen, zodat niet iedereen tegelijk ziek wordt. Daar ben ik blij om. Er zijn ook veel mensen, wiens werk op een heel laag pitje staat. Zij zijn bezorgd over hun baan en hun inkomen. En dat is heel begrijpelijk. De regering heeft voor deze mensen gelukkig een stevig hulppakket aangeboden. Er zijn diverse regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken om in deze moeilijke tijd het hoofd boven water te houden. We zullen als provincie de bedrijven ook coulant behandelen.

Verdrietig genoeg raken veel mensen in een isolement. Oudere mensen vormen een kwetsbare groep. Ik wil u vragen om goed om u heen te kijken, om te zien of u iets voor een ander kunt doen. Een telefoontje plegen, een boodschap halen of gewoon een geruststellende blik uitwisselen. Het Noaberschap, waar Drenthe om bekend staat, moeten we samen naar een nieuw niveau tillen. Ik weet zeker dat we dat kunnen. Ik vraag ook aan de mensen die hulp goed kunnen gebruiken, dat te laten weten. Schroom niet! Durf hulp te vragen, want het leven hoeft, ook in deze moeilijke tijden, geen eenzaam avontuur te zijn.

Er is veel onzekerheid op dit moment. Onze minister president gaf maandag een heldere, maar ook een moeilijke boodschap. Dit gaat nog wel even duren. Er wordt keihard gewerkt om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe vormt samen met de burgemeesters het bevoegd gezag om lokale maatregelen uit te voeren. Dat gebeurt onder aanvoering van de burgemeester van Assen, Marco Out.

Het college van Gedeputeerde Staten en ons gehele Drentse Parlement staan in de hulpstand om het werk in de provincie door te laten gaan. We betrachten coulance voor bedrijven en organisaties, die subsidies hebben ontvangen voor activiteiten die geen doorgang kunnen vinden. Zoals alle activiteiten rondom 75 jaar Vrijheid in Drenthe, waar veel betrokkenen hard voor gewerkt hebben. Die subsidies gaan we niet terugvorderen.

Tot slot: ik wil u allemaal oproepen om de richtlijnen van het RIVM op blijven te volgen. Ik begrijp dat dat soms heel moeilijk kan zijn. Uw dagelijks leven staat op z’n kop. Toch hoop ik dat het u lukt om onze Drentse nuchterheid én hartelijkheid ook nu hoog te houden. Zorg goed voor de mensen om u heen én voor uzelf. Samen zijn we sterker en komen we deze moeilijke tijd door.

Ik wens ons allen veel kracht, onderlinge hulp en doorzettingsvermogen.

Jetta Klijnsma
Commissaris van de Koning