‘Provincie investeert in fietsen voor de boa’s van de toekomst’


In hun afstudeerfase lopen studenten van het Alfa College uit Hoogeveen en het Drenthe College uit Assen gedurende zes maanden stage als ‘groene boa’ in de Drentse natuurgebieden. “De studenten Toezicht, Handhaving en Veiligheid mogen in de praktijk kijken hoe het eraan toegaat,” zegt Marieke Keurs, de groene regisseur van de provincie Drenthe. “Als provincie coördineren wij de samenwerking in de groene handhaving en zetten we gezamenlijk hoog in op de uitvoering van het toezicht in het buitengebied. Ondersteuning van de volgende generatie buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hoort daarbij.”

Marieke Koers

Groene boa staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar in, zoals de naam al zegt, het groene buitengebied. Dat is niet alleen het buitengebied, maar ook de specifiek beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). Deze boa’s zijn bevoegd voor het zogeheten Domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur). Tot dit domein behoren boa’s in dienst van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschappen en de Hengelsportvisserij. De boa’s kunnen handhaven op strafbare feiten. “Dat betekent dat zij een proces-verbaal kunnen uitschrijven als zij constateren dat men de wet overtreedt,” zegt Koers. “Bijvoorbeeld als er honden loslopen in gebieden waar dat niet mag of wordt gevist met een niet-toegestaan vistuig.”

Wettelijke rol

De provinciale coördinatie op de groene handhaving is wettelijk verplicht. Koers faciliteert in die rol als groene regisseur de samenwerking tussen de diverse partijen die toezicht houden in het buitengebied. “Namens de provincie coördineer ik de samenwerking om het groene toezicht te bevorderen. Onder meer de politie, de Waterschappen, gemeenten en boa-werkgevers als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten behoren daartoe. Ik faciliteer de boa’s in de samenwerking om daarmee de uitvoering van het toezicht te bevorderen,” zegt Koers.

Ondersteuning

Daarnaast zorgt de provincie voor een stuk ondersteuning op het gebied van kennis. “We organiseren bijvoorbeeld in samenwerking met de provincie Groningen avonden waarbij we de groene boa’s op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving, maar geven hen ook de mogelijkheid om ervaringen met elkaar te delen. Ook worden deskundigen uitgenodigd om toelichting te geven over specifieke onderwerpen,” vertelt Koers. De groene boa speelt een belangrijke rol in het buitengebied. Door middel van de stagecarrousel maken de studenten kennis met het werkveld. Deze studenten zijn de boa’s van de toekomst. Het is goed om in hen te investeren. Zo hebben we afgelopen jaar ondersteuning geboden bij de financiering van fietsen voor de stagiairs die meedoen aan de groene stagecarrousel.”

Stagecarrousel

Dankzij de groene stagecarrousel kunnen de studenten Toezicht, Handhaving en Veiligheid ervaring opdoen in de praktijk. Dat doen ze bij Staatsbosbeheer en de Sportvisserij Groningen-Drenthe. Gedurende 640 uur in de periode september-februari of februari-juli lopen ze mee met de al aangewezen buitengewone opsporingsambtenaren. “De vraag voor de fietsen kwam van de Sportvisserij Groningen-Drenthe. Per fiets kunnen de stagiairs, zeker wanneer zij van ver moeten komen, snel en makkelijk alle delen van het buitengebied bereiken.” In de buitengebieden controleren de stagiairs diverse zaken, waaronder de bebording met regelgeving. Is die nog aanwezig en leesbaar? Is er sprake van afvaldumping? Hebben er vernielingen plaatsgevonden?

Enthousiast

Bij Sportvisserij Groningen-Drenthe volgen de stagiairs de cursus Controleur Visdocumenten, zodat ze tijdens hun surveillance vissers kunnen controleren of men in het bezit is van een Vispas en of de vissers zich ook aan de regels houden. Vorig jaar heeft een studente van het Drenthe College zich, na haar groene stage, spontaan aangemeld als vrijwillige boa bij de Sportvisserij Groningen-Drenthe. Afgelopen januari is zij beëdigd als boa. “Zij is de eerste vrouwelijke boa vrijwilligster die in dienst is bij de Sportvisserij Groningen-Drenthe,” vertelt Koers. “Overigens mogen boa’s op elkaars grondgebied optreden.”

Convenant

Koers duidt op het noordelijk convenant dat is afgesloten tussen de boa-werkgevers, politie en OM in Drenthe, Groningen en Friesland. “Dat houdt in dat alle partijen verklaren dat de boa’s op elkaars grondgebied mogen optreden. Voorheen was de mogelijkheid van optreden beperkt tot het grondgebied van de eigen werkgever. Het convenant geeft boa’s ruimere mogelijkheden en bevoegdheden om te handhaven,” aldus Koers.


VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst wordt de rol van de provincie aan de hand van een interview verder uitgewerkt. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.