Provincie helpt jonge landbouwers in verduurzamen bedrijf


Voor jonge landbouwers (<40 jaar) stelt de provincie Drenthe in samenwerking met de Europese Unie subsidie beschikbaar ter verduurzaming van hun bedrijf. De subsidie is geopend van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020. Projectleider Plattelandsontwikkeling Gerrie van der Vegt legt het hoe en het waarom uit van deze subsidie, die kortweg JOLA wordt genoemd.

Fysieke investering

“Als provincie Drenthe vinden wij het belangrijk om jonge landbouwers in de tuinbouw, veehouderij, akkerbouw en agribusiness te ondersteunen in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Dat kunnen jonge landbouwers zijn die een bedrijf hebben overgenomen of die net zijn gestart met een bedrijf in deze sector. Deze subsidie kan men aanvragen voor het doen van fysieke investeringen. Daarmee bedoelen we investeringen (vaak technisch van aard) op het gebied van milieu, dierenwelzijn, landschapskwaliteit, volks- en diergezondheid en biodiversiteit.”

GPS voor koeien

Een voorbeeld van zo’n fysieke investering is een GPS koe. Dat is een track en trace systeem voor koeien.  “De koeien worden gechipt met een GPS tracker of krijgen er één om hun nek. Via onder meer een app kan de boer precies zien waar zijn koeien zijn. Dat is handig wanneer de boer een grote veestapel heeft en/of een flink aantal vierkante meters aan weide. En komt een koe voor een gesloten hek te staan op weg naar een volgende weide om te grazen? Dan kan de boer op afstand de koe doorlaten. Daarmee wordt de weidegang vergemakkelijkt,” legt Van der Vegt uit.

Cofinanciering

De subsidie is een cofinanciering: 50% van de middelen is afkomstig uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie en 50% uit de provincie. “In de POP3-regeling, dat staat voor Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, zijn regels opgesteld hoe we het geld uit Brussel verdelen. Het gaat in totaal om 600.000 euro. Wij verstrekken subsidies tot 30% van het investeringsbedrag met een minimum van 10.000 euro en een maximum van 20.000 euro.

Jonge landbouwers kunnen tot en met 7 februari 2020 een aanvraag indienen voor subsidie via deze link. Een aanvraag kan worden ingewilligd als wordt voldaan aan de voorwaarden en het plafond nog niet bereikt is.


VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst wordt de rol van de provincie aan de hand van een interview verder uitgewerkt. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.

Subsidie voor Jonge Landbouwers

  • € 600.000,- totaal beschikbaar voor modernisering en verduurzaming
  • Subsidie is voor Jonge Landbouwers tot 40 jaar die bedrijf willen overnemen
  • Investering draagt bij aan verbetering klimaat, milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn
  • Open vanaf 2 december 2019 t/m 7 februari 2020
  • Interesse? Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl.