“Wij maaien de berm voor uw veiligheid”


Twee keer per jaar trekt een grote groep medewerkers van Jelle Bijlsma B.V. eropuit om het gras langs de provinciale wegen te maaien. De eerste maaiperiode is in juni, de tweede volgt in de maanden september en oktober. “Het maaien van de bermen leidt soms tot frustraties bij weggebruikers, maar we doen het voor hun eigen veiligheid,” aldus Bauke Vlietstra, uitvoerder Groen.

Jelle Bijlsma B.V. zorgt, samen met twee andere bedrijven, voor het bermonderhoud in de provincie Drenthe. Het rayon Kloosterveen is hun werkgebied. Sinds drie jaar werkt Vlietstra bij het Friese bedrijf voor grond-, weg- en waterbouw. Een belangrijke regionale speler binnen de sector. Vlietstra stuurt aan, controleert en bereidt de werkzaamheden voor.

“’s Ochtends maak ik een rondje langs alle werklocaties. We bespreken hoe het gaat en wat er moet gebeuren. ’s Middags op kantoor doe ik de administratie. Samen met de projectleider hou ik het financiële gebeuren in de gaten. Ook overleggen met de opdrachtgevers hoort bij mijn taak.”  Het contact met de medewerkers en opdrachtgevers spreekt Vlietstra het meeste aan in zijn baan. “De functie is divers, eigenlijk is geen dag hetzelfde.”

Het maaien van de bermen heeft wat meer voeten in de aarde dan u en ik in eerste instantie zullen denken. Hoewel er gemaaid wordt om de veiligheid van de weggebruikers te kunnen waarborgen, staat de veiligheid van de medewerkers tijdens de werkzaamheden zelf op het spel. “Er komen rare situaties voor: automobilisten die op het laatste moment gaan inhalen of agressief worden tegen onze medewerkers,” licht Vlietstra toe. “Om hen te beschermen rijdt er op 100 km-wegen een botsabsorber achter de maai-zuigcombinatie aan. Die beschermt hen tegen onoplettende weggebruikers, want ook dat komt voor. Mocht het dan fout gaan, dan vangt de botsabsorber de klap op. Een botsabsorber is een verzwaarde vrachtauto met een “kreukelzone” die de eerste klap van een auto opvangt. Deze botsabsorber wordt sinds kort af en toe bestuurd door een jongedame van 22 jaar oud. Zij is de enige vrouw in de buitendienst.”

In Drenthe worden de bermen ecologisch verantwoord gemaaid. Dat betekent in de praktijk dat er slechts een strook van anderhalve meter naast het wegdek wordt verwijderd. “De rest blijft staan voor het behoud van flora en fauna.” We werken elders ook met machines die het gras niet opzuigen na het maaien. Dan wil de opdrachtgever dat het eerst een tijdje blijft liggen. In Drenthe wordt het gemaaide gras echter direct opgezogen en daarna verwerkt tot groen gas.”

Die anderhalve meter moet wel worden gemaaid in verband met de verkeersveiligheid. “Als wij een jaar niet maaien, dan staat het gras zo hoog.” Vlietstra maakt een gebaar met zijn hand de lucht in. “Dan hebben de verkeersdeelnemers geen zicht meer aan de zijkanten. De hectometerbordjes en andere obstakels in de wegberm vallen dan weg in het groen. Dat is gevaarlijk op het moment dat er uitgeweken moet worden voor bijvoorbeeld een konijn, een haas of een andere weggebruiker.”

werkzaamheden

Die obstakels in de wegberm maken het maaiwerk wel arbeidsintensiever. Vlietstra: “Het groen hieromheen moet met de hand worden gemaaid, want daar kan de machine niet komen. Dat doen de groenwerkers handmatig, die gaan voorop. Daarna volgt de trekker met de maai-zuigcombinatie. Met één keer maaien is het gras gekortwiekt.”

Op verschillende locaties in Drenthe staan de trekkers en machines gehuisvest. “De jongens rijden daar aan het begin van hun dienst naar toe en vice versa. Dat kan ook ’s nachts zijn. Op de wegen waar honderd kilometer per uur mag worden gereden, vinden om veiligheidsredenen de werkzaamheden namelijk ’s nachts plaats,” vertelt Vlietstra.

Met de hitte van afgelopen juni moet dat een verademing zijn geweest. “In de cabine van de trekker hebben we airco, maar voor de groenwerkers (mensen die de plantsoenen moeten onderhouden) is het afzien. Met het nemen van extra pauzes en drinken proberen we de arbeidsomstandigheden wel zo goed mogelijk te houden; is het te heet, dan is het te heet. Maar het is niet zo dat we eerder beginnen of het werk standaard stil leggen op het warmste moment van de dag.”

Vlietstra zit in de winter – wanneer het maaiseizoen voorbij is – ook niet stil bij Jelle Bijlsma B.V. “Dan is het tijd voor andere werkzaamheden, zoals het baggeren van sloten en kleine klusjes. Net wat zich voordoet.” Bijlsma houdt zich onder andere ook bezig met betonbouw, transport, grondverzet, sloopwerken en recycling. “Dat het werk zo divers is en je met mensen werkt, dat maakt het zo leuk. Je maakt van alles mee. Ja, ik ben een tevreden werknemer,” besluit Vlietstra.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u opmerkingen of vragen over het maaien van de bermen? Dan kunt u contact opnemen met de provincie Drenthe door te bellen met ons Klant Contact Center (0592 36 55 55 ) of mailen naar post@drenthe.nl.