Ervaringsdeskundigen adviseren provincie


Samen aan de slag voor een levendig en sociaal Drenthe: iedereen doet mee en iedereen doet ertoe! In Drenthe zou iedereen gezond, veilig en gelukkig op moeten groeien. Gelijke kansen voor iedereen op het gebied van goede zorg, kansengelijkheid, goed onderwijs en passende woningen, zonder armoede. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties is de provincie met de Sociale Agenda aan de slag gegaan vóór en met de inwoners van Drenthe. Projecten die in het kader van de Sociale Agenda worden uitgevoerd, worden voorgelegd aan een adviescommissie. Onlangs kwamen zij voor het eerst sinds de oprichting fysiek bij elkaar voor een vergadering. Voorzitter Willeke Hoiting vertelt over wat de Sociale Agenda inhoudt en wat de commissie tot een succes maakt.

“Hebben de mensen hier echt iets aan, gaat het geld naar de goede plek en kan dit project écht een verschil maken”

Wat is de Sociale Agenda?

“Hoewel de tevredenheid van de Drenten met hun woonomgeving hoog is, zien we op een aantal gebieden hardnekkige verschillen tussen groepen inwoners. Denk aan laaggeletterdheid, armoede en mensen met een beperking. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de sociale opgaven. Met de Sociale Agenda wil de provincie innovatieve projecten een extra steuntje in de rug bieden. We werken hiermee aan een levendig en sociaal Drenthe waarin iedereen meedoet en iedereen ertoe doet.”

Waarom een adviescommissie?

“Hebben de mensen hier echt iets aan, gaat het geld naar de goede plek en kan dit project écht een verschil maken? Dit bekijkt de adviescommissie. Letterlijk, want aanvragers moeten een vlog opnemen waarin zij hun project toelichten. Je ziet dan meteen de mensen achter een project en krijgt veel beter mee wat de bedoeling is. Ons advies gaat terug naar de provincie én de aanvrager.”

“Ervaringsdeskundigen zijn mensen die echt weten wat er speelt achter de voordeur”

Wie zitten er in de commissie?

“De Adviescommissie is divers samengesteld en bestaat uit een mix van ervaren en jonge mensen, mannen en vrouwen, ervaringsdeskundigen en/of professionals. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die echt weten wat er speelt achter de voordeur van een gezin in armoede, die weten hoe lastig het kan zijn wanneer er dingen geregeld moeten worden en je kunt niet goed lezen, die worstelen met regels en instanties, mantelzorgers en mensen uit een andere cultuur. Deze deskundigen kunnen bij uitstek beoordelen of een project in de praktijk echt het verschil gaat maken. Bijzonder is dat we elkaar nog nooit ‘live’ gezien hebben. Op vrijdag 17 september kwamen we voor het eerst samen. Iets waar we allemaal erg naar uitkeken! Het was heel fijn om elkaar in het echt te zien. We kwamen er achter dat het beeld dat we online van elkaar kregen, heel anders was dan de werkelijkheid. Daar hebben we hard om kunnen lachen samen!”

Wat brengen de leden mee?

“Vooral heel veel enthousiasme en natuurlijk hun ervaringen! Er kunnen veel dingen bedacht worden om bijvoorbeeld de jeugd aan het sporten te krijgen, maar wordt er in de uitvoering ook gedacht aan het feit dat voor sommige mensen de aanschaf van schoenen een uitdaging is? Dit soort dingen stelt de adviescommissie aan de kaak. De leden doen wat ervoor nodig is om projecten goed te kunnen beoordelen. We investeren hier veel tijd in, zodat we weten wat er speelt. Soms worden projecten meerdere malen besproken om goed te kunnen beoordelen of het daadwerkelijk iets gaat betekenen voor Drentse inwoners. Ieder lid bekijkt de aanvragen van projecten en adviseert vanuit eigen ervaring en expertise. Daarna kijken we er samen naar en formuleren we een advies naar de provincie.”

“Ons standpunt weegt heel zwaar mee in de besluitvorming”

Wat maakt een adviescommissie met ervaringsdeskundigen tot een succes?

“De praktische kennis van de leden. Ervaringen opgedaan in het eigen leven, maken dat je als geen ander weet wat er speelt in bepaalde problematiek. Daarnaast wordt er echt wat met ons advies gedaan. Ons standpunt weegt heel zwaar mee in de besluitvorming. De onderlinge samenwerking is succesvol doordat we elkaar respecteren en de ruimte geven. Ondanks de verschillen onderling, zien en behandelen we elkaar gelijkwaardig.”

Wat hopen jullie te bereiken?

“We gaan ervoor dat de projecten die wij zien, een daadwerkelijk verschil gaan maken in de Drentse samenleving. We zijn voornemens uitgevoerde projecten te bezoeken om te kijken wat er is gebeurd en wat succesfactoren waren. Verder willen we ons inzetten voor een goede spreiding van projecten, zodat alle thema’s ongeveer evenveel ondersteund worden. Tot slot zou het mooi zijn als we een voorbeeld kunnen zijn voor andere provincies of bestuursorganen. Deze manier van besluitvorming is nieuw en anders. We hopen hierin een verschil te kunnen maken.”