Statenlid Fenneke Mensen-Maat: “Elke stem wordt gehoord”


Burgerberaad Drenthe gaat over wonen: doet u mee?

Drenten vanaf 16 jaar en ouder krijgen voor het eerst de kans om via een Burgerberaad mee te denken en invloed uit te oefenen op de toekomstige woonopgave in de provincie. Dertigduizend inwoners ontvingen een brief met een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst. Commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma overhandigde eind januari persoonlijk de eerste brief aan Jouke Wijnstra in Zuidwolde. “Zij nodigde hem, en daarmee alle inwoners, uit om creatief mee te denken over de toekomstplannen voor wonen in Drenthe. Ik hoop dat heel veel mensen reageren, want elke stem wordt gehoord”, zegt Statenlid Fenneke Mensen-Maat, voorzitter van de werkgroep Verbinden Besturen.

“Ik ben blij dat we nu echt van start zijn met het Burgerberaad. In elke stad, dorp en wijk is er vraag naar woningen. We zullen samen moeten kijken naar bijvoorbeeld open ruimtes, inbreiding of uitbreiding. Maar ook naar bestaande panden, doorstroming van senioren, zorgmogelijkheden en omgevingsfactoren als voorzieningen, winkels en scholen”, meent Mensen-Maat. Een van de vragen in de vragenlijst is wat mensen het meest waarderen aan wonen in Drenthe. “Ik ben heel benieuwd wat voor antwoorden daarop komen. Het ligt natuurlijk voor de hand dat we allemaal graag in Drenthe wonen vanwege de ruimte en de prachtige natuur, maar er komen vast ook heel andere aspecten naar voren.”

Woonwensen van álle Drenten

Het gaat nadrukkelijk om de woonwensen van álle Drenten. “Ik vind het ontzettend mooi als we straks, na de loting onder alle aanmeldingen, met 150 mensen in het Burgerberaad een goede afspiegeling van de samenleving hebben.” Die groep gaat zich vier dagen lang, onder professionele en onafhankelijke begeleiding, verdiepen in de materie. De uitslag van de vragenlijst, over de woonbehoeften van mensen, neemt het Burgerberaad daarin mee. “Ze krijgen bovendien de gelegenheid om er, door henzelf gekozen, deskundigen bij te halen voor advies.”

Samen werken aan de woontoekomst

Na die vier dagen, verspreid over de komende maanden, levert het Burgerberaad voor de zomer een adviesrapport op. “Dat is een gedegen adviesrapport, want ze zetten de verschillende belangen op een rijtje en kijken wat daadwerkelijk mogelijk is. Ze geven hun mening over de keuzes die wij moeten maken. Dat is essentiële informatie voor ons; als Drents Parlement willen we graag samen met de inwoners werken aan de woontoekomst in Drenthe. Het rapport nemen we dan ook heel serieus, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de Woonagenda en de nieuwe Omgevingsvisie.”

Mis het niet!

Mensen-Maat roept alle inwoners van Drenthe vanaf 16 jaar op mee te doen aan de vragenlijst. “Mis het niet, want hierin kun je je wensen aangeven over je woontoekomst en ook je belangstelling voor deelname aan het Burgerberaad. Het is echt voor iedereen, waar je ook woont, welke achtergrond of opleiding je ook hebt. Misschien hoort u straks bij die 150 leden van het burgerberaad!” Inwoners die geen brief hebben ontvangen, maar de vragenlijst wel in willen vullen en hun interesse voor het Burgerberaad kenbaar willen maken, kunnen dat doen via de open link op www.burgerberaaddrenthe.nl

De deelnemers aan het Burgerberaad krijgen een vergoeding van 135 euro per bijeenkomst en een reiskostenvergoeding. De start van de bijeenkomsten vindt plaats op 11 maart. De bijeenkomsten zijn elke keer op een andere, goed bereikbare locatie, ergens in de provincie.