Onderhoud N851 met emissieloos materieel


Bij de onderhoudswerkzaamheden aan de N851 bij Meppel wordt voor de eerste keer op grote schaal gebruik gemaakt van emissieloos materieel. Een primeur voor de provincie. Aannemer BAM zet niet alleen elektrische asfaltmachines in, maar ook een emissieloze tandem- en 3-poot-wals, kleefauto en ander klein elektrisch materieel. “Dit is de toekomst.”

Namens de provincie Drenthe is Joost van der Wal (adviseur duurzame infrastructuur) nauw betrokken bij dit project. Waarom emissieloos? “Als provincie hebben wij ons verbonden aan het Schone Lucht Akkoord. Hierin zijn het Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten overeengekomen de luchtkwaliteit permanent te verbeteren. Dit doel wordt bereikt door minder fijnstof en stikstofoxiden uit te stoten in 2030. Daarnaast hebben wij de ambitie om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn, waardoor er ook op de bouwplaats een CO2-emissie reductie moet worden bereikt. Verder zorgt ook de stikstofproblematiek voor een acute noodzaak om meer projecten (deels) emissieloos uit te voeren, hoewel dat bij dit project geen rol speelde. Kortom, we streven naar een gezonde lucht en een goed klimaat.”

Bij de gunning voor de opdracht is voor de eerste keer een gunningscriterium ‘emissieloos werken’ opgenomen. “BAM garandeerde fossielvrij te kunnen werken. Dat gaf de doorslag.”

Het asfalt wordt vernieuwd door middel van een zogenoemde asfaltset. Deze bestaat in dit geval uit een elektrisch aangedreven asfaltmachine, een waterstof aangedreven asfaltmachine, elektrische walsen, keet en kleefauto. Daarnaast rijden er op de bouwplaats elektrische transportvoertuigen rond.  “Het laden van deze transportvoertuigen en materieel gebeurt via een stroomvoorziening op zonnepanelen op locatie. Vanwege het slechte weer is afgelopen week niet voldoende zonne-energie opgewekt om alle machines te kunnen laden. Daarom staat er ook een generator die kan bijspringen. Deze draait, net als alle andere niet emissieloze transportvoertuigen en materieel, op HV100-diesel dat wordt gemaakt van plantaardige oliën, afval, restoliën en vetten. Ten opzichte van traditionele diesel zorgt dit voor een CO2-reductie van bijna 90 procent”, vertelt Van der Wal.

Bij de aanleg en het onderhoud van infrastructuur is emissieloos werken (waarbinnen ook de toepassing van groene waterstof als energiebron valt) de toekomst, vervolgt hij. “Dit is het eerste grootschalige project met een emissieloze component, maar ook andere projecten worden op dit moment voorbereid met een component emissieloos werken. We zijn als provincie heel blij hoe BAM op deze manier invulling geeft aan dit project. Het is een mooi dat we hier samen met BAM  een grote stap naar een gezondere leefomgeving en een beter klimaat zetten.”