Subsidie voor agrariërs om stikstofuitstoot te verminderen


Melkveehouders uit Drenthe, Fryslân en Groningen die de stikstofuitstoot in hun bedrijf willen verminderen, kunnen hier subsidie voor krijgen van de provincie. Met de Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie willen de provincies de stikstofdepositie laten afnemen, en daarmee ook de neerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden. Dit draagt bij aan het in stand houden van de beschermde natuur. Het Rijk heeft in totaal 55 miljoen euro voor de regeling beschikbaar gesteld, als onderdeel van de zogenaamde versnellingsaanpak. De subsidie is vanaf 7 juni aan te vragen via het subsidieloket van Samenwerkingsverband Noord-Nederland, www.snn.nl, en loopt tot eind 2024.

De subsidie is aan te vragen voor advies (tot 100% van de kosten) over het verminderen van de stikstofuitstoot van een melkveebedrijf, bijvoorbeeld hoe het bedrijf de koeien langer in de wei kan laten lopen of hoe het eiwitgehalte in het voer te verlagen. Maatwerk per bedrijf dus. Daarnaast gaat het om maatregelen en investeringen (80% van de kosten, tot maximaal 60.000 euro) die de ammoniakemissie uit de stal verminderen, bijvoorbeeld met een mestrobot, het schoonsproeien van stalvloeren en het werken met magnesiumchloride op de stalvloer.

Reductie

De verwachte reductie van de stikstofuitstoot per bedrijf is zo'n 20 procent, dit komt volledig ten goede aan de natuur. Het is van groot belang dat maatregelen goed gemeten en gevalideerd worden, zodat deze mee kunnen tellen in de stikstofopgave. Daarmee draagt de investeringsregeling  bij de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Daarbij richt het Rijk zich op de piekbelasters en op de verschillende sectoren om de uitstoot van stikstof te verlagen. De provincies richten zich er op om in samenspraak met de gebieden tot een aanpak te komen.