Doortrappen: veilig op de fiets tot je 100e


Op donderdag 6 april is in alle Drentse gemeenten het programma ‘Doortrappen’ van start gegaan. Het doel is om oudere fietsers zo lang mogelijk op een veilige manier te laten doorfietsen. Hester Loots van het team Verkeer en Vervoer geeft tekst en uitleg.

“Doortrappen is een landelijk programma dat ontstaan is op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat”, vertelt Loots. “In 2020 is de provincie Drenthe aangehaakt, en het mooie is dat meteen alle twaalf gemeenten zich aansloten.”

Op donderdag 6 april is in alle Drentse gemeenten het programma ‘Doortrappen’ van start gegaan.

Dat het ministerie van I&W met dit programma kwam, heeft een reden. Na een jarenlange daling neemt sinds enige tijd het aantal (ernstige) fietsongelukken weer toe. Dat is voor een deel toe te schrijven aan de enorme populariteit van elektrische fietsen. En veel van de gebruikers zijn senioren. “Dat is natuurlijk een kwetsbare groep”, vertelt Loots; “Als ze vallen, dan heeft dat vaak grote gevolgen.”

‘Leuk en laagdrempelig’, dat zijn de steekwoorden die bij Doortrappen horen. “Met hulp van coaches van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland organiseren we workshops veilig fietsen. Fietsen in een groep is ook een onderwerp waar we aandacht aan besteden.”

Hieronder een video van de aftrap van Doortrappen.

Fietsvaardigheidsparcours

Ook de fietsvaardigheid wordt getraind. Zo kunnen fietsers hun vaardigheid verhogen op een fietsvaardigheidsparcours. Aan bod komen bijvoorbeeld zaken als de onverwachte noodstop, veilig op- en afstappen, vlot en stabiel wegrijden en fietsen zonder slingeren.

Ook zijn er films van de Fietsersbond waarin wordt uitgelegd welk type remmen er zijn en hoe je ze zo goed mogelijk kunt gebruiken om veilig tot stilstand te komen. Ook is er aandacht voor de juiste afstelling en positie van het zadel, en hoe je zo goed mogelijk kunt op- en afstappen van je elektrische fiets.

Loots vertelt dat ook fietshelmen aanbevolen worden. “Dat zit niet echt in onze cultuur. Maar het is natuurlijk wel een stuk veiliger. Bij de start van dit seizoen doortrappen in Emmen waren 27 fietsers aanwezig en ongeveer de helft van hen droeg een helm. Dus we gaan de goede kant op. Waar ik op hoop is dat zoveel mogelijk mensen van Doortrappen horen, dat het zich via mond op mondreclame als een olievlek over de provincie verspreid. Daarom is het mooi dat alle gemeenten in Drenthe aangesloten zijn. Dat mag ook wel, willen onszelf als dé fietsprovincie van Nederland zien."

Hester Loots van het team Verkeer en Vervoer.


VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst komt de rol van de provincie aan bod. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.