Flexwoningen: tijdelijke oplossing voor krapte woningmarkt


Als je met spoed een woning nodig hebt, is dat door de krapte op de Nederlandse woningmarkt lastig. Ook in Drenthe. Om hier verandering in te brengen is er door het Rijk een landelijk Woonprogramma opgezet. Een van de doelen is het opleveren van 7.500 zogenoemde flexwoningen per jaar. De gemeenten moeten dit realiseren, maar ook de provincie heeft hierin een rol. In Drenthe werkt de provincie mee via onder andere het Impulsteam Wonen. “We ondersteunen gemeenten naar behoefte en voorzien hen en woningbouwcoöperaties van informatie en stimuleren kennisdelen.”

Donderdag 13 april werd het Impulsteam Wonen samen met gemeenten en woningcorporaties ontvangen bij de HUB in Haren. Daar kregen de teamleden uitleg en rondleiding kregen over de realisatie door Azing Wierda (Carex) en Esmeralda van Boon.

Wat is flexwonen precies? Programmamanager Judith Boeijink van Impulsteam Wonen legt uit: “Het is een tijdelijke oplossing voor de problemen op de woningmarkt. Het gaat om het versneld kunnen huisvesten van doelgroepen die een huurwoning zoeken op korte termijn. Denk aan starters, studenten, statushouders en arbeidsmigranten. Uitgangpunten zijn dat de tijdelijke woningen kwalitatief goed zijn en zo’n vijf, tien tot vijftien jaar (of langer) bewoond kunnen worden.”

De gemeenten zijn, samen met woningbouwcoöperaties, aan zet. De provincie faciliteert. “We proberen kennis bij elkaar te brengen, te verbinden en ondersteunen. In feite doorloop je bij een flexproject hetzelfde traject als bij nieuwbouw. Maar hier kan het ook om bijvoorbeeld leegstaande kantoren gaan, die aangepast worden om in te wonen.”

Cruciaal bij het bouwen van flexwoningen is het betrekken van de omgeving bij het maken van de plannen. Boeijink noemt dat ‘omgevingscommunicatie’. “Draagvlak bij de omwonenden is een belangrijk aandachtspunt. Het is dus van belang om open te zijn over de plannen en omwonenden hierbij in een vroeg stadium te betrekken.”

Eén van de manieren waarop de provincie de gemeenten en coöperaties informatie geeft en kennisdelen stimuleert, is het organiseren van een excursie. “Zo namen we hen op 13 april mee naar twee succesvolle projecten buiten Drenthe waar al flexwoningen zijn opgeleverd. Het gaat om een zorgpand bij de Hub in Haren en tijdelijke huisvesting in Slochteren voor mensen die tijdens de versterkingsoperatie, niet in hun eigen huis kunnen wonen. We gaan daar leren waar je in de praktijk tegen aan kunt lopen. Ook geven we met enige regelmaat een werksessie voor ambtenaren van gemeenten.”

Samen met de gemeenten en woningbouwcorporaties werd donderdag 13 april ook de flex-locatie Schildwolde bezocht. Daar waren de flexwoningen opengesteld om binnen te kijken. De rondleiding werd verzocht door Johan Tamminga en Simon Jeltsma.

Op de vraag wanneer het een succes is, besluit Boeijink: “Als de flexwoningen er zijn natuurlijk. Wij verwachten dat zeker volgend jaar de eerste wooneenheden in gebruik zijn in Drenthe.  En zoals gezegd, dat kan op verschillende manieren. Door het ombouwen van een kantoor of zorgpand tot woningen of tijdelijke wooneenheden plaatsen op een leeg stuk grond.”

Meer informatie over het Impulsteam Wonen en flexwoningen is te vinden op de website van de provincie Drenthe.