Drenthe doet mee aan Orange the World


Van 25 november tot 10 december 2022 is de wereldwijde campagne Orange the World met dit jaar als thema preventie. Deze campagne vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Bijna één op de vier vrouwen in Nederland heeft te maken (gehad) met een vorm van seksueel misbruik of seksueel geweld. In Drenthe worden verschillende acties georganiseerd.

Een van de Drentse medestanders van de campagne Orange the World is Arwin Nimis. Hij is de voorzitter van het College van Bestuur van het Drenthe College.

Waarom zet u zich in voor Orange the World, het vergroten van de bewustwording rondom dit thema?
“Geweld tegen vrouwen is geen vrouwenprobleem maar een mannenprobleem. En juist zij zijn daar amper mee bezig. Dat gold ook voor mij. Het is ook een groot probleem, dat vaak niet onderkend wordt of waarover heen gegaan wordt als dat subtiel begint.”

Welke rol kan het onderwijs hierin spelen?
“Bewustzijn, onderkenning en stoerigheid in die vaak subtiele beginfase bij onze studenten eraf halen. Hopelijk heeft dat preventief effect. Het begint bij onveilige gevoelens, het eindigt soms in geweld. Hulp zoeken, er met elkaar over praten klinkt misschien soft maar moet.”

Hoe geven jullie extra aandacht aan het thema tijdens de campagne?
“Door middel van lespakketten, voorbeeldgedrag, posters en mailings.”

Wanneer is het doel bereikt?
“Geen geweld meer tegen vrouwen is het makkelijkste antwoord, maar een grote daling in cijfers zou al een grote stap zijn.”


Medestander

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Wij zijn #medestander en willen ons inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden. We hopen dat geweld tegen vrouwen afneemt – juist daarom vragen we hier aandacht voor. Vanuit de Sociale en Inclusie Agenda Drenthe maken wij ons hard voor een Drentse samenleving waarin iedereen zich veilig voelt.”