Lang zult u wonen in Drenthe


Vakanties plannen, sparen voor iets wat je graag wilt, trainen voor een marathon. Allemaal leuke dingen in de toekomst waar je graag over nadenkt en waar je plannen voor maakt. En dat gaat vaak vanzelf. Nadenken over hoe je woont als je 80 bent, is minder leuk en iets wat niet veel mensen vanzelf doen. Je woont immers in een prettig huis dat past bij je leven en je bent niet van plan dat voorlopig te veranderen. Bij iedere levensfase verandert je behoefte. Het is goed hierover na te denken op het moment dat je de tijd en ruimte hebt om aanpassingen in je woning te doen. Gedeputeerde Hans Kuipers vertelt over de campagne "Lang zult u wonen”. Met deze campagne wil de provincie inwoners stimuleren op tijd hun woning veiliger en comfortabeler te maken of op tijd te verhuizen. “We willen onze inwoners helpen met het voorbereiden op hun woontoekomst”, zegt gedeputeerde Hans Kuipers.

Het begint bij bewustwording

Gedeputeerde Kuipers behoort nog niet tot de groep 55+’ers waar de campagne Lang zult u wonen zich op richt. Waar hij denkt te wonen als hij 80 is? “Ik woon nu met mijn gezin in een eengezinswoning, maar ik weet wel dat dit niet voor altijd is. Ik weet nu nog niet waar en hoe ik woon als ik ouder ben. Wel stel ik mezelf zo nu en dan de vraag: voldoet ons huis nog of moeten we iets veranderen of aanpassen? Hoewel 80 nog ver weg is, is de bewustwording bij mij in elk geval al wel begonnen!”

Voorbeelden uit de praktijk

Je woning levensloopbestendig maken staat niet bij iedereen bovenaan het prioriteitenlijstje. Vaak komt dit onderwerp pas aan de orde wanneer een situatie zich voordoet waarin je gedwongen wordt erover na te denken. Inwoners van Drenthe krijgen daarom de komende twee jaar volop praktische tips en adviezen om eens met een andere bril naar hun huidige woning te kijken. Het gaat over maatregelen die ze zelf kunnen nemen om te zorgen dat hun huis op tijd geschikt is voor de toekomst. Denk aan een tweede trapleuning, een veilige badkamer of handige technologie. Maar het kan ook gaan over een perspectief bieden op een passende woning, zoals een kleinere woning met tuin of bungalow. “Gelukkig gebeurt er al veel in onze provincie en die goede voorbeelden willen we laten zien. Zodat mensen ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren”, aldus de gedeputeerde.

Naoberschap en technologie

Kenmerkend voor Drenthe is onder andere het ‘naoberschap’. Men helpt elkaar, hecht zich aan een gemeenschap en kiest er bewust voor om op die plek te wonen. Hans Kuipers: “We moeten dus niet alleen mensen naar voorzieningen toe trekken, we moeten er in Drenthe ook voor zorgen dat voorzieningen, zoals zorg, toegankelijk worden op afstand. Daarom is Drenthe bij uitstek de provincie waar we kunnen experimenteren met bijvoorbeeld domotica, het automatiseren en slimmer maken van processen. Het is voor veel mensen een grote stap. We zijn gewend om fysiek in de praktijk van de huisarts te komen. Maar een kort consult met een arts in een ziekenhuis kan ook prima online plaatsvinden. De technologische ontwikkelingen in Drenthe bieden veel perspectief voor de toekomst. Die ontwikkelingen vinden al veelvuldig in Drenthe plaats. Denk bijvoorbeeld aan de grote uitrol van breedband. Deze technologie is nodig in een plattelandsprovincie, waar afstanden groter zijn en mensen gehecht zijn aan hun omgeving en zal in belangrijke mate bijdragen aan de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen.”

Duurzaam én levensloopbestendig verbouwen: twee vliegen in één klap

Een woning die klaar is voor de toekomst is veilig en comfortabel, maar is ook duurzaam en energiezuinig. “We zien dat al veel mensen hun woning energiezuinig maken. Dit kan een mooi moment zijn om ook een aantal verbeteringen aan de woning te doen om er later prettig te kunnen blijven wonen. Je bent immers toch al aan het verbouwen en met de aannemer of installateur in gesprek. Zo sla je twee vliegen in één klap”, aldus Kuipers. Het Drents Energieloket en hun energiecoaches kunnen hierbij helpen.

Informatie over toekomstbestendig wonen op één plek

Alle tips en adviezen zijn te vinden op de website van Lang zult u Wonen. Ook wordt hier uitleg gegeven over financiële regelingen, zoals de Blijverslening of Verzilverlening. “Verder is het de bedoeling om inwoners te informeren over nieuws, nieuwe woonvormen, hulp en activiteiten van andere organisaties die zich met hetzelfde thema bezighouden. Denk aan woningcorporaties, zorg- of welzijnsorganisaties en ouderenorganisaties”, zegt Kuipers. Zo ontstaat voor inwoners van Drenthe één plek met informatie over toekomstbestendig wonen. “Op deze manier wil de provincie Drenthe het inwoners makkelijk maken om op tijd in actie te komen”.

Hier vindt u verschillende artikelen met tips en adviezen per ruimte in uw huis.