Bescherm ons drinkwater van morgen


Schoon drinkwater is belangrijk. En er wordt iedere dag gewerkt aan nog schoner drinkwater. Maar dat wordt een steeds grotere uitdaging.

Het water dat in de vorm van regen, sneeuw en hagel de aarde bereikt is jarenlang door de bodem onderweg naar grondwaterbronnen. De zand- en kleibodem filtert het water. Daarna gaat, in ons geval, de WMD aan de slag om het water zo ver te zuiveren dat we het kunnen drinken.

De laatste jaren worden er steeds meer resten gevonden van zaken die niet in ons grondwater horen. Denk aan chemicaliën, medicijnresten, oplosmiddel en onkruidverdelger. Als gebruikers van de bodem kunnen we dus zelf grote invloed uitoefenen op de kwaliteit van ons water.

Iedereen heeft wel eens zo’n bord gezien:

Dit betekent dat er in dit gebied grondwater gewonnen wordt. Je zou hier dus extra voorzichtig moeten zijn. Hoe? Een paar tips:

  • Laat je auto wassen in de wasstraat. Wanneer je dit zelf doet kunnen schadelijke stoffen in het grondwater terecht komen
  • Breng ongebruikte of resten medicijnen terug naar de apotheek en spoel ze niet door het toilet
  • Verwijder onkruid met natuurlijke producten. Gebruik hier geen (natuur)azijn voor

Want: het water onder je voeten is morgen je drinkwater!

Hoe meer schadelijke stoffen er in ons grondwater terecht komen, des te meer inspanning kost het zuiveren van het water. De kosten gaan hierdoor ook omhoog. Om ervoor te zorgen dat we schoon en betaalbaar water houden in Nederland, moeten we hier rekening mee te houden.

Lees meer informatie over schoon drinkwater en tips over hoe je hieraan kunt bijdragen op www.beschermjedrinkwater.nl