Dwingelderveld is het stilste plekje van Nederland


Natuurliefhebbers wisten het al lang: in het Dwingelderveld kun je uren doorbrengen in een oorverdovende stilte. Rondlopen en genieten van de omgeving en prachtige natuur in wat één van de één stiltegebieden is die Drenthe rijk is. De provincie Drenthe is trots op haar natuur en de bijbehorende stilte en maakt daar ook beleid op. Zoals bij het Dwingelderveld waar een extra groenstrook aan het stiltegebied is toegevoegd als extra buffer tussen de geluidsarme natuur en de geluidsrijke A28. En dat heeft geresulteerd in een mooie prijs: het Dwingelderveld is door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) uitgeroepen tot ‘Stilste gebied van Nederland’.

Vorig jaar besloot NSG op zoek te gaan naar het ‘Stilste gebied van Nederland’. Hiervoor werd een prijsvraag uitgeschreven onder de 12 Nederlandse provincies. De provincie Drenthe heeft hieraan meegedaan. Natuur- en Milieufederatie Drenthe heeft geluidsmetingen verricht op diverse stille plekken in de provincie, waaruit bleek dat het Dwingelderveld het stilste gebied is. Dat werd dan ook de inzending namens de provincie Drenthe.

Tekst loopt door onder foto

Lovende woorden

Kortgeleden werd bekend gemaakt dat het Dwingelderveld tot de laatste drie genomineerde stille plekken behoorde en beoordeeld zou worden door een jury onder aanvoering van tv-boswachter Arjan Postma. “Stilte is ongelooflijk zeldzaam aan het worden in Nederland”, stelt Postma vast. “Maar hier in Drenthe is het nog fantastisch stil, misschien is dit wel de stilste provincie van Nederland.”

“Drenthe is misschien wel de stilste provincie van Nederland”

Uit de inzendingen van de deelnemende provincies bleken er drie gebieden te zijn met dezelfde lage geluidsmeting, aldus Postma. “Maar dat vonden wij, als jury, niet genoeg. Wij willen graag dat die stilte zich uitbreidt, dus zijn we gaan kijken in welke gebied die stilte onderdeel is van het beleid en waar stilte ook op de politieke agenda staat.” De jury is van mening dat in Drenthe actief wordt gewerkt aan het uitbreiden en in stand houden van de twaalf stiltegebieden die de provincie rijk is.

Tekst loopt door onder de video


Postma: “Dat blijkt ook uit de geluidswal die is aangebracht langs de Rijksweg en het feit dat er een groot stiltegebied extra is bijgekomen. Dat maakt het Dwingelderveld écht een serieus stiltegebied, waar de kans bestaat dat het straks alleen maar meer wordt. En stilte is belangrijk, want dat is één van de belangrijkste dingen die mensen zoeken als ze de natuur ingaan.”

Genieten op een bankje

De prijs die NSG aan de prijsvraag heeft gekoppeld, is een fraai houten bankje, dat donderdag 17 september is onthuld nabij het bezoekerscentrum van het Dwingelderveld. “Niet bepaald het stilste plekje van dit mooie gebied”, lacht Postma. “Maar dat het bankje hier is neergezet heeft wél een reden. Zouden we het bankje namelijk op het allerstilste plekje hebben neergezet, dan ging iedereen daarheen en wordt het daar minder stil. Dat is juist niet wat we willen bereiken met deze prijs.” 
 
Gedeputeerde Tjisse Stelpstra is blij met de prijs en de daarbij behorende erkenning. “Het Dwingelderveld is inderdaad een prachtig gebied, waar het heel stil is en waar het ook heel donker kan zijn. Ik hoop dat veel mensen blijven genieten van dit schitterende gebied en van het mooie bankje. In stilte uiteraard.”

Tekst loopt door onder audiofragment

50 jaar tegen geluidshinder

NSG vierde op 24 maart 2020 haar 50e verjaardag en had deze dag uitgeroepen tot ‘Nationale Geluidshinderdag 2020’ om aandacht te vragen voor de relatie tussen lawaai en gezondheid, een link die ook in de Omgevingswet die in 2022 in werking treedt wordt gelegd. Helaas moest deze speciale dag door corona worden uitgesteld, maar dat was geen reden om het helemaal ongemerkt voorbij te laten gaan.


Stiltegebied

Een stiltegebied is een milieubeschermingsgebied waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. Het woord ‘stilte’ betekent hierbij niet dat er geen geluid in het gebied waarneembaar is, maar staat voor de afwezigheid van storende, voor de omgeving vreemde geluiden.

Het begrip ‘stiltegebied' vindt zijn oorsprong in de Wet geluidhinder. In stiltegebieden geldt een streefwaarde voor geluid van maximaal 40 decibel gemiddeld over 24 uur. Om de geluidbelasting in stiltegebieden onder dit geluidniveau te houden, moet er voor activiteiten een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie. De provincie Drenthe is verantwoordelijk voor het creëren, beschermen en handhaven van de stilte in stiltegebieden.