Wereldwaterdag - Workshop “Kan Drenthe gezonder worden met minder medicijnen”


“Minder medicijnen is vaak beter” Dick Bijl, arts en epidemioloog

Dick Bijl2

Er zijn veel goede en levensreddende medicijnen, maar er zijn ook veel medicijnen die niet werken of zelfs schadelijk zijn. Verkeerd medicijngebruik is een van de belangrijkste doodsoorzaken (na hart- en vaatziekten en kanker). Daarbij gaat het ook om veel gebruikte medicijnen voor alledaagse klachten en aandoeningen, die doorgaans vanzelf over gaan. Minder preventief voorschrijven en hogere eisen stellen aan de toelating van nieuwe medicijnen is zijn devies. En een betere levensstijl prefereren boven medicatie. Daarnaast zouden artsen meer voorlichting moeten geven over de effecten van medicijnen (rationeel voorschrijven en gebruik).

“Gemeente wordt gestraft voor goede werk van artsen en apothekers” Jac Huijsmans, wethouder gemeente Asten

Jac HuijsmansDat het goed mogelijk is om minder medicijnen voor te schrijven, blijkt uit de praktijk in de gemeente Asten (Noord-Brabant, 17.000 inwoners). Daar werken de apotheker en huisartsen al 38 jaar intensief samen aan rationeel voorschrijven. Dat houdt in dat men voor elke patiënt bij elke aandoening zoekt naar de beste therapie tegen zo laag mogelijke kosten. In deze gemeente wordt jaarlijks 20-25% minder medicijnen voorgeschreven dan in vergelijkbare gemeenten (met een besparing van ca 600.000 euro/jaar). Doordat het medicijngebruik gekoppeld is aan de hoogte van de Wmo-budget dat de gemeente van het Rijk ontvangt, is de gemeente echter slachtoffer van deze goede praktijk.

Uit de discussie

Naast de nodige vragen aan de sprekers is stil gestaan bij de vraag wat de provincie kan doen om het medicijngebruik in de provincie te temperen. De provincie zou het vraagstuk kunnen agenderen, het integraal samenwerken tussen artsen en apothekers kunnen stimuleren en de lobby richting het Rijk kunnen voeren. Daarnaast kan de provincie kader stellen m.b.t. waterkwaliteit en het inzamelen van medicijnresten stimuleren.