Wereldwaterdag -Workshop “In gesprek met het begin (farmacie) en het eind (drinkwater) van de keten”


“Wanneer de gezondheid van mens en milieu op het spel staat, kunnen we niet wachten op wetenschappelijke zekerheid. Dan moeten we maatregelen nemen”. Peter van der Maas, Waterlaboratorium Noord.

Er zijn verschillende stoffen die de kwaliteit van ons drinkwater bedreigen. Dit maakt dat er verschillende drinkwaterbronnen in Drenthe kwetsbaar zijn. Voor de drinkwaterbereiding is het van belang dat ons drinkwater schoon en betrouwbaar blijft. Emissies naar het water moeten daarom worden beperkt, zowel door het afvalwater beter te zuiveren als door het gebruik van geneesmiddelen en andere milieubelastende stoffen terug te dringen.

“Er zijn positieve prikkels nodig om het gebruik van medicijnen terug te dringen” Prof. Dr. Daan Touw, UMCG

Hoe ouder men wordt, hoe meer medicijnen men gebruikt. In de farmacie zijn diverse initiatieven gaande om het gebruik van medicijnen terug te dringen. Een voorbeeld is het wereldwijde initiatief Deprescribing, dat zich vooral richt op verminderd medicijngebruik bij ouderen. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van “groene farmacie”, waar bij de ontwikkeling van medicijnen nadrukkelijk naar milieueffecten wordt gekeken. Prof Touw pleit ervoor ook aandacht te hebben voor de effecten van drugsgebruik op het watersysteem.

Uit de discussie

daan touw

“Zet in op communicatie en bewustwording. Haal de bezem door de medicijnkast”

“Ga contrastvloeistoffen die in het ziekenhuis worden gebruikt aan de bron opvangen”

“Het actief de medicijnlast verlagen is de volgende stap: deprescribing”

“Let op/Vergeet niet wat er allemaal gebeurt in de wereld van illegale drugs”