“Alleen met elkaar komen we tot een oplossing”


marc de rooy2

Marc de Rooy van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in zijn key-note speech het thema helder uiteengezet en de complexiteit van de ketenaanpak geschetst. Van de productie van medicijnen tot de effecten van medicijnresten in het milieu.