“Er is nog weinig gekeken naar emissies van diergeneesmiddelen uit de melkveehouderij”


Joost Lahr2

Diergeneesmiddelen komen via een andere route in het watersysteem. Met name via de verspreiding van mest op het land. Daarbij gaat het vooral om antibiotica en anti-parasitaire middelen. In Drenthe is de melkveehouderij de grootste veeteelttak. Maar over de emissies uit de melkveehouderij is nog weinig bekend.