Wereld Waterdag


“Heel Holland Slikt”

De cijfers liegen er niet om. Los van de miljoenen mensen die pillen slikken tegen hoge bloeddruk, maagzuur, ontstekingen, allergieën en pijn slikken we tegenwoordig ook veelvuldig medicatie voor onze gemoedstoestand. Een deel van deze middelen komt via urine en ontlasting in het rioolwater terecht en vervolgens in het milieu. Een voorzichtige schatting is dat het landelijk om 140 ton per jaar gaat. Dat is een veelvoud van de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die jaarlijks het watersysteem belast. De medicijnresten zijn slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. Het stijgende medicijngebruik (deels door vergrijzing) en klimaatverandering (langdurige lage waterstanden) zetten de waterkwaliteit verder onder druk.

Naast de humane geneesmiddelen worden er in de landbouw diergeneesmiddelen gebruikt. Hoe verspreiden deze middelen zich in het milieu en vormen ze ook een risico voor de waterkwaliteit?

Eline-Faber Cees-Bijl

In een afwisselend maar intensief programma is het vraagstuk door sprekers vanuit verschillende perspectieven belicht. Kan Drenthe gezonder worden met minder medicijnen? Moeten we inzetten op een extra rioolwaterzuivering? Wat weten we over het gebruik en de effecten van diergeneesmiddelen? Kortom, hoe houden we samen de kwaliteit van ons (drink)water op peil?

Kwaal/Ziekte

Medicijn

Medicijnen in oppervlaktewater

Diabetes

Metformine

Epilepsie

Carbamezepine

Pijn

Ibuprofen

Diclofenac

Tramadol

Hoge bloeddruk en hartproblemen

Sotalol,

Metaprolol

Valsartan

Irbesartan

Ontstekingen

Anti-biotica:

Azythromycine

Clarithromycine

Sulfamethoxazol

Anti-conceptie

Enthinylestradiol

Psycho-pharmica

Fluxetine

Oxazepam

Dagvoorzitter: Eline Faber

Welkomstwoord door gedeputeerde Cees Bijl