Verkiezingen Provinciale Staten


Elke vier jaar kiezen de inwoners van Drenthe de leden van Provinciale Staten, oftewel het Drents parlement. Het parlement is binnen het provinciaal bestuur dus de volksvertegenwoordiging. Hoeveel leden er in een parlement zitten, is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie en variëert van 39 tot 55 leden. Het Drents parlement heeft 41 leden. De commissaris van de Koning mevrouw Jetta Klijnsma is hiervan de voorzitter.

Provinciaal bestuur

Het provinciaal bestuur bestaat uit het college van Gedeputeerde Staten en het Drents parlement. Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het Drents parlement stelt op hoofdlijnen het beleid van de provincie vast. Het provinciaal bestuur wordt verder toegelicht in het filmpje onderaan deze pagina.

Wat doet de provincie?

Op 20 maart 2019 vinden de provinciale verkiezingen plaats en mogen inwoners van Drenthe die 18 jaar of ouder zijn stemmen. Wil je weten waar je allemaal aan moet denken als je gaat stemmen? Bekijk dan de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Er zijn verschillende politieke partijen waar je op kunt stemmen. Elke partij heeft eigen ideeën voor de provincie. Die ideeën raken de inwoners van Drenthe, dus ook jou. Als provincie vinden we het belangrijk dat het fijn wonen en werken is in Drenthe. We zorgen voor wegonderhoud, goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en meer banen in de regio. Daarnaast werken we hard aan een duurzaam Drenthe. En doordat de provincie de natuur beschermt, fietsroutes aanlegt en cultuur en sport ondersteunt, kan jij erop uit in Drenthe. Meer informatie over de taken van de provincie vind je op de website van de provincie Drenthe.

Door te stemmen laat je zien wat jij belangrijk vindt voor Drenthe. Stem 20 maart daarom op de partij die het beste bij je past.

Verkiezingen

Met je stempas kan je 20 maart stemmen in een van de stembureaus in jouw gemeente. Kijk op waarismijnlokaal.nl wat voor jou het dichtstbijzijnde stembureau is.

Op het stembureau ziet een commissie van drie personen erop toe dat alles volgens de regels verloopt. Na sluiting van het stembureau telt de commissie de aantallen uitgebrachte stemmen. Iedereen kan daarbij aanwezig zijn. Als bekend is hoeveel geldige stemmen er in totaal zijn uitgebracht, wordt de kiesdeler bepaald. Dat is het aantal stemmen dat recht geeft op één zetel. In het Drents parlement zijn 41 zetels te verdelen. Hoe hoger de opkomst, hoe meer mensen een geldige stem uitbrengen, hoe hoger de kiesdeler: dus hoe meer stemmen een partij moet halen om een zetel te krijgen.

Op donderdag 21 maart wordt de voorlopige zetelverdeling bekend gemaakt tijdens een Verkiezingsontbijt op RTV Drenthe. De definitieve zetelverdeling maakt commissaris van de Koning Jetta Klijnsma op maandag 25 maart om 10.00 uur bekend in de Statenzaal van het provinciehuis. Dan wordt ook duidelijk wie er met zogenoemde 'voorkeursstemmen' in het Drents parlement komt. Voorkeursstemmen zijn stemmen die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst (de lijsttrekker) worden uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst.

Wil je meer weten over de verkiezingen? Kijk dan op de website Drenthe Stemt.


Logo_Drenthe_Stemt_CMYK_compleet_01

Kieskompas

Op woensdag 20 maart kiezen we een nieuw provinciebestuur. Waar staan de partijen voor en op wie moet je stemmen? Het Drents parlement heeft met het Kieskompas voor Drenten een handige hulp gemaakt. In een paar minuten ga je door de stellingen en krijg je te zien welke partijen het best bij jouw keuze passen.

Het Kieskompas is bedacht door politicoloog André Krouwel, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De stellingen en de stemhulp zijn wetenschappelijk onderbouwd en onafhankelijk. Op dit moment zijn vijftien van de zestien partijen op de stembiljetten in de provincie Drenthe vertegenwoordigd in het Kieskompas. De ontbrekende partij is Forum voor Democratie. Mocht deze ontbrekende partij op een later moment willen meewerken aan het Kieskompas dan wordt deze alsnog opgenomen in de stemhulp.