Verleende vergunningen IPPC-bedrijven


Op deze pagina kunt u de verleende vergunningen aan IPPC-installaties in de provincie Drenthe vinden.

Er zijn geen publicaties gevonden.


Wat zijn IPPC-installaties?

IPPC-installaties zijn de grotere industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn industriële emissies (RIE). Deze Europese richtlijn geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. IPPC-installaties worden tegenwoordig ook wel RIE-installaties genoemd.