“De wijk Haveltermade verdient deze aandacht”


Het Koningspaar bezoekt woensdag 18 september het mooie Drenthe in het kader van een streekbezoek. Ze spreken met verschillende Drenten over bijzondere projecten. Wij stellen hen graag aan je voor. Vandaag aflevering 8: Jan Jansen van het wijkplatform Haveltermade.

Wie bent u?

“Ik ben Jan Jansen, geboren op 4 december1946 en woonachtig in Meppel. Ik heb 30 jaar als sociaal werker gewerkt, met name in het jongerenwerk en buurtwerk in de wijk Haveltermade. Ik ben sinds 2012 gepensioneerd en sindsdien actief als vrijwilliger bij het wijkplatform en de jaarlijkse Dakajam (Dagkampen Jeugdactie) In 2019 was de 45e editie.”

Wat houdt het wijkplatform precies in? En welke rol speelt u binnen dit platform?

“Het wijkplatform is een klankbordgroep voor de gemeente binnen het wijk- en dorpsgericht werken. We zijn een groep bewoners die meedenkt, meedoet en invloed wil uitoefenen op de leefbaarheid in de wijk Haveltermade. Het wijkplatform in Haveltermade is ongeveer 25 jaar actief en gesprekspartner voor de gemeente Meppel. Binnen het wijkplatform vervul ik momenteel de rol van roulerend voorzitter en ik ben actief in de uitvoering van diverse activiteiten van het wijkplatform die in verschillende werkgroepen uitgewerkt worden. Zo hebben we een wijkagenda met verschillende thema’s en activiteiten om de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk te versterken.”

Wat vindt u van de komst van de Koning en Koningin?

“Ik waardeer het bezoek, omdat ik vind dat de wijk Haveltermade ook de aandacht verdient vanwege het karakter van de wijk, het samenleven in één wijk met diverse nationaliteiten, diverse generaties, diverse inkomensklassen en toch weet men er een positieve mini-samenleving van te maken. Ondanks dat er ook sociale problematieken zijn, zijn de bewoners trots op de wijk en woont men er naar volle tevredenheid.”

Hoe heeft u zich voorbereid op het streekbezoek?

“Ik heb nagedacht over hoe zo’n ontmoeting zal verlopen. Ik vind het spannend welke vragen er gesteld zullen worden door het Koningspaar. Maar ik heb mij voorgenomen om zo ontspannen mogelijk het gesprek in te gaan.”

Wat wilt u het Koningspaar meegeven?

“Dat Ik mij zorgen maak over het vrijwilligerswerk. Het is de dragende kracht van de participatiesamenleving, maar het wordt tegenwoordig steeds ingewikkelder om een bijdrage te kunnen leveren. Dat komt vanwege de hoge eisen die aan de vrijwilligers gesteld worden door regels en bureaucratie.”

Dit was het laatste deel in onze serie interviews ter voorbereiding op het streekbezoek van het Koningspaar aan Zuidwest-Drenthe dat morgen plaatsvindt. Houd morgen onze social media in de gaten voor een liveverslag.