“Vrijwillig natuurbeheer onmisbaar voor behoud Dwingelderveld”


Het Koningspaar bezoekt woensdag 18 september het mooie Drenthe in het kader van een streekbezoek. Ze spreken met verschillende Drenten over bijzondere projecten. Wij stellen hen graag aan je voor. Vandaag aflevering 4: vrijwilliger Guido Nijhof van Natuurmonumenten.

Wie bent u?

“Ik ben Guido Nijland, gepensioneerd ecoloog en nu als vrijwilliger werkzaam bij Natuurmonumenten. Ik coördineer de vrijwilligersgroep in het Leggelderveld. Daarnaast controleer ik tweemaal per maand de waterbuizen. Dat zijn plaatsen waar de diepte van het grondwaterpeil gemeten kan worden. Met deze metingen houden we in de gaten hoe het gaat met de gebieden. Ook tel ik zeldzame planten in dit gebied. Het gaat dan om wolverlei, klokjesgentiaan en tengere heideorchis. Door de telling weten we hoeveel van deze planten er nog voorkomen in de gebieden.”

Wat houdt Natuurmonumenten in?

“Natuurmonumenten bezit meer dan 100.000 hectare aan (natuur)gebied in Nederland. De vereniging zet zich in om de natuur in deze en andere gebieden te behouden, maar ook om nieuwe natuur te creëren. In het Nationaal Park Dwingelderveld, waar de Koning en Koningin woensdag 18 september op bezoek komen, stelt Natuurmonumenten alles in het werk om de heide te behouden in samenwerking met Staatsbosbeheer. De vrijwilligers van Natuurmonumenten ploegen regelmatig de heide om, zodat er weer jonge struiken kunnen groeien. Schapen, geiten en koeien grazen dagelijks het gras tussen deze streken weg. Als Natuurmonumenten dit niet doet, dan zou het bos weer terugkomen.”

Wat vindt u van de komst van de Koning en Koningin?

“Het is altijd goed als er belangstelling is voor het gebied waar je je voor inzet. Ik juich dit bezoek zeker toe. Tijdens het bezoek mag ik de Koning en Koningin uitleggen wat de vrijwilligers van Natuurmonumenten doen en hoe belangrijk dit is voor het terreinbeheer. Doordat ik een vrijwilligersgroep coördineer, heb ik overzicht over de werkzaamheden en alles wat er speelt en kan ze daarom het geheel goed uitleggen.”

Hoe heeft u zich voorbereid op het bezoek?

“Door nog eens netjes op een rijtje te zetten wat de problemen zijn waar we aan werken en hoe de werkzaamheden vorderen.”

Wat wilt u het Koningspaar meegeven?

“Dat het vrijwilligerswerk in het natuurbeheer erg belangrijk en onmisbaar is voor het behoud van de biodiversiteit in de natuurgebieden.”