"Samen maken we het Steenbergerpark mooier en veiliger"


Het Koningspaar bezoekt woensdag 18 september het mooie Drenthe in het kader van een streekbezoek. Ze spreken met verschillende Drenten over bijzondere projecten. Wij stellen hen graag aan je voor. Vandaag aflevering 2: Carla Sloots van de werkgroep Steenbergerpark Leeft.

Wie bent u?

“Ik ben Carla Sloots, 44 jaar en trotse inwoner van Hoogeveen. Als vrijwilliger zit ik in het bestuur van de werkgroep Steenbergerpark Leeft. De werkgroep wordt door De Smederijen van Hoogeveen financieel ondersteund, maar ook met materialen en een groot netwerk.”

Wat houden De Smederijen van Hoogeveen in?

“Bij De Smederijen van Hoogeveen draait het om bewonersparticipatie: bewoners krijgen de mogelijkheid om ideeën en plannen voor het verbeteren van hun leefomgeving te ‘smeden’ en uit te voeren. Tegelijkertijd houden zij het budget in de gaten. Daarbij worden ze ondersteund door een gebiedsregisseur die de achterliggende samenwerkende organisaties vertegenwoordigt. Ook zijn er wijkteams, kernteams, stuurgroepen en initiatiefgroepen. De werkgroep waar ik in zit, behoort daar ook toe. Onze werkgroep is 5 jaar geleden gestart met diverse initiatieven om het park leefbaarder, veiliger en mooier te maken voor de direct omwonenden.  Maar zeker ook voor de regio, omdat er in het Steenbergerpark evenementen worden georganiseerd die vrij toegankelijk zijn.”

Wat vindt u van de komst van de Koning en Koningin?

“Ik vind het heel fijn dat ze bij ons in Zuidwest-Drenthe komen voor een streekbezoek en in gesprek gaan met mensen die betrokken zijn bij burgerinitiatieven. Een hele eer dat ik hiervoor gevraagd ben. Deze kans komt namelijk maar 1 keer in je leven voorbij!”

Hoe heeft u zich voorbereid op het bezoek?

“Ik heb als voorbereiding een aantal dingen op papier gezet. Bijvoorbeeld wat er de afgelopen 5 jaar is gebeurd op het gebied van samenwerkingen omtrent het Steenburgerpark en welke ondersteuning we daarbij hebben gekregen van De Smederijen van Hoogeveen. Daarnaast heb ik opgeschreven wat er heel goed gaat en wat verbeterpunten zijn. Zo hoop ik de vragen van het Koningspaar ontspannen te kunnen beantwoorden.”

Wat wilt u het Koningspaar meegeven?

“Dat het zeer belangrijk is om burgeninitiatieven de ruimte te geven binnen enkele kaders. Niet alleen door financiële steun, maar ook door begeleiding en hulp bij het verbinden. Alleen ga je soms sneller, maar samen kom je echt verder. De informatieve rol die De Smederijen van Hoogeveen heeft, is van onschatbare waarde. De Smederijen zijn een zeer laagdrempelig aanspreekpunt voor burgers met dromen en wensen voor hun directe leefomgeving.”

Wat wilt u verder nog kwijt?

“Als kers op de taart werd het Steenbergerpark te Hoogeveen als ‘beste plek van Drenthe’ verkozen in 2019. Dit gebeurde op basis van de mooie samenwerkingen die er zijn ontstaan en de vele extra mensen die genieten in het park van het buiten zijn en buiten bewegen. Daar zijn alle vrijwilligers die in het park actief zijn heel trots op!”