Gemeente De Wolden


In de gemeente De Wolden spreken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met dorpsbewoners van Veeningen, een zeer initiatiefrijk en vooruitstreven dorp. Veeningen is de bakermat van Initiatiefrijk De Wolden, een werkwijze met subsidieprogramma waarbij de gemeente aansluit op initiatieven uit de samenleving.

GroeneHart veeningen

(bron: DDVeeningen)

Ideeën uit de samenleving krijgen nu veel meer kans om gerealiseerd te worden. De Veeningers zijn echte pioniers op dit gebied. In Veeningen heeft dat het ´wij-gevoel´ versterkt en daarmee verbetering van de sfeer en het woonplezier teweeggebracht. In tegenstelling tot veel andere dorpen, laat Veeningen een toename van het aantal jonge gezinnen zien.


Meer informatie