ASTRON


ASTRON doet met radiotelescopen onderzoek naar de structuur en ontwikkeling van het heelal. De missie is om ontdekkingen in de radioastronomie mogelijk te maken. Ze doen daarom niet alleen fundamenteel astronomisch onderzoek. Ze ontwerpen, bouwen en beheren ook radiotelescopen die tot de beste van de wereld behoren. En ze verleggen de grenzen van de technologie om steeds betere en gevoeligere instrumenten te maken.

DRT

Met die combinatie van excellent onderzoek, extreem gevoelige telescopen en innovatieve technologie behoort ASTRON al decennia lang tot de wereldtop. Bij ASTRON werken 160 wetenschappers en professionals afkomstig uit zo’n 30 verschillende landen.

ASTRON voert haar missie zo uit dat het rendement voor de samenleving en de economie maximaal is. Dat doen ze door samen te werken met regionale bedrijven, door hun telescopen in te zetten voor metingen aan satellieten en onderzoek naar ruimteweer en door jonge mensen te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. De combinatie van een fascinerend onderzoeksterrein, unieke infrastructuur en technisch-wetenschappelijke innovatie nutten ze zo breder uit.

De langetermijnstrategie is erop gericht om die positie vast te houden en te versterken. Ook in een tijd waarin de Square Kilometre Array als een mondiale samenwerking in Zuid-Afrika en Australië wordt gebouwd en de rol van data en algoritmes steeds groter wordt. Dat geeft ook nieuwe mogelijkheden om onze relevantie voor de regio te versterken.

Toekomstvisie

ASTRON wil ook in de toekomst een toonaangevend wetenschappelijk instituut blijven en tegelijk onze maatschappelijke impact vergroten in een tijdperk van internationale mega-onderzoeksfaciliteiten zoals de SKA.

Drie belangrijke lange termijndoelstellingen zijn daarbij:

  • Realiseren van een grote upgrade van de LOFAR telescoop, ook weer in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven, en mede gericht op het meten van ruimte-weer.
  • Leiding geven aan de Nederlandse rol in de SKA: zowel voor het wetenschappelijk programma als voor de industriële bijdrage aan de bouw.
  • Opbouwen van een Nederlands Science Data Centre als onderdeel van een krachtig EU-netwerk voor SKA, LOFAR en andere belangrijke wetenschapsfaciliteiten.Astron8993

Maatschappelijke impact

Om de verankering van ASTRON in de regio verder te optimaliseren zijn twee nieuwe initiatieven gestart.

Het Science Data Centre geeft een unieke mogelijkheid voor regionale ontwikkeling. Data, diagnostiek en algoritmes worden steeds belangrijker in onze samenleving. Noord-Nederland heeft een sterke maakindustrie, maar deze zal in snel tempo gedigitaliseerd moeten worden om haar concurrentiepositie te behouden. Dit vraagt om nieuwe kennis en kunde zowel op HBO- als MBO-niveau. Te vaak blijft onderzoek en opleiding steken op academisch niveau. ASTRON werkt met partners in de regio aan programma’s voor “data professionals” en “data practitioners” gericht op behoud van werkgelegenheid en het scheppen van nieuwe banen.

Maar ook op een andere manier dragen ze bij aan het profiel van de regio. Drenthe is een provincie met rust, ruimte en … radiotelescopen. De telescopen in Dwingeloo, Westerbork en Exloo behoren tot de wereldtop. Internationaal is de provincie daarmee bekend als high-tech regio, als knooppunt van wereldwijde netwerken en als wetenschappelijke hotspot. In de provincie zelf is men zich dit lang niet altijd bewust. Daarmee laten we kansen liggen. Kansen om trots te zijn op onze provincie. Kansen om jonge mensen te interesseren voor wetenschap en techniek, en ze daarmee ook te binden aan de regio. Kansen om Drenthe ook toeristisch op de kaart te zetten met aansprekende educatieve binnenactiviteiten. ASTRON heeft het initiatief genomen om met een netwerk van kleinschalige wetenschapscentra deze kansen wèl te benutten!

De eerste van deze Open Science Hubs is inmiddels geopend in Dwingeloo. Deze Open Science Hub laat de spannende wetenschap en techniek van ASTRON op een toegankelijke manier zien en levert zo een belangrijke aanvulling op het toeristisch aanbod in de gemeente. Centraal staat het unieke karakter van de radio-sterrenkunde, vanuit de geschiedenis, de techniek en de sterrenkunde. De hub richt zich op toeristen (educatieve binnenactiviteit voor gezinnen), schoolgaande jeugd (interesse voor ruimte, techniek en natuur), lokale bevolking (bewustwording en draagvlak creëren). Het hoofdthema is “de Melkweg”, omdat met de Dwingeloo radiotelescoop voor het eerst onze plek in de Melkweg is vastgesteld.