Dashboards


Naast de dashboards die de provincie zelf produceert, worden er elders ook interessante dashboards aangeboden. Hieronder volgt een overzicht:

Klimaatmonitor

Klimaatmonitor

De klimaatmonitor is een monitoringsportaal van het Rijk, dat gegevens voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaat- en energiebeleid presenteert.

tegel_abeidsmarktinzicht

Arbeidsmarkt in zicht

Transparante informatie over de arbeidsmarkt voor overheden, onderwijs, ondernemers en beroepsbevolking op lokaal niveau.

tegel_leefbarometer

Leefbarometer

Informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken.

tegel_onderwijsmonitor

Onderwijsmonitor

Een robuuste monitor die op het niveau van het stelsel inzicht geeft in de prestaties van het onderwijs.

tegel_wsjgemeente

Waar staat je gemeente

Cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen.

tegel_wsjprovincie

Waar staat je provincie

Cijfers over alle provincies op alle belangrijke beleidsterreinen.

tegel_kwaliteitvanleven

Kwaliteit van leven

Een eerste stap in de monitoring van de brede welvaart op regionaal niveau waarbij de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’ in beeld wordt gebracht.