Dasboards


Naast de dashboards die door de provincie worden gepubliceerd staan er online nog meer interessante dashboards. Hieronder een overzicht.

  • Klimaatmonitor: De klimaatmonitor is een monitoringsportaal van het Rijk, dat gegevens voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaat- en energiebeleid presenteert.
  • Arbeidsmarktinzicht: Transparante informatie over de arbeidsmarkt voor overheden, onderwijs, ondernemers en beroepsbevolking op lokaal niveau.

  • Leefbaarometer: Informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken.

  • Onderwijsmonitor: een robuuste monitor die op het niveau van het stelsel inzicht geeft in de prestaties van het onderwijs.

  • Waarstaatjegemeente: cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen.

  • Waarstaatjeprovincie: cijfers over alle provincies op alle belangrijke beleidsterreinen.

  • Kwaliteit van leven: een eerste stap in de monitoring van de brede welvaart op regionaal niveau waarbij de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’ in beeld wordt gebracht.