Corona

Het coronavirus houdt ons in de greep.We worden er dagelijks mee grcomfronteerd en de gevolgen zijn enorm. Er zijn een aantal dasboards die de gevolgen  in beeld brengen voor Drenthe:

Ontwikkeling COVID-19

Actuele informatie over de ontwikkelingen van het COVID-19 virus met vraag en antwoord rubriek, grafieken, video's en onderzoeken. Kortom alles m.b.t. het COVID-19 virus.

tegel_coronamonitorAMiZ

Coronamonitor Arbeidsmarkt in zicht

De effecten van het coronavirus raken alle sectoren van onze economie. Deze monitor is ingericht om regio's op een toegankelijke manier snel te informeren over de nieuwste data. Aan de hand van gebruiksvriendelijke datavisualisaties laten we de stand en het verloop van de regionale economie en arbeidsmarkt zien. De bij ArbeidsmarktInZicht aangesloten bronnen kijken echter terug in de tijd, waardoor het even duurt voordat data over de effecten beschikbaar zijn. Soms komen regionale gegevens later of minder vaak beschikbaar dan landelijke gegevens. Omdat regio’s nu behoefte hebben aan inzicht in actuele trends en ontwikkelingen, presenteren we in dit geval de landelijke gegevens. De regionale gegevens worden toegevoegd zodra ze beschikbaar zijn.

tegel_trendbureau_corona

‘Corona’ in Drenthe: weinig besmettingen, grote impact

De coronacrisis raakt alle inwoners van de provincie Drenthe. Trendbureau Drenthe onderzoekt de gevolgen. Hoeveel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt of zitten door corona in financiële problemen? Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs dat nu wordt gegeven? En wat zijn de sociale gevolgen? Deze en nog veel meer vragen zijn in april 2020 via het Drents Panel beantwoord door ruim negenhonderd Drenten. De uitkomsten laten zien dat de impact van ‘corona’ groot is en naar verwachting nog heel lang merkbaar zal zijn.

Monitor vestigingsdynamiek

Monitor vestigingsdynamiek

Stichting LISA en I&O Research pogen met dit dashboard zo actueel mogelijke gegevens te tonen die iets zeggen over de impact van het coronavirus op de bedrijvigheid.