Strategie


De provincie werkt veel samen met andere partijen aan provinciale projecten. Hierbij is het van belang om haar rol en bijdrage passend zichtbaar te maken. Het [strategisch communicatiekompas] biedt een afwegingskader met duidelijke uitgangspunten voor de inzet van communicatie in projecten.

Communicatiestijlen

Door het afwegingskader te gebruiken wordt duidelijk, hoe de communicatie rondom een thema of project vorm moet krijgen. Er zijn drie actiesporen.

1. De eigen provinciale communicatie (provincie is leidend)

  1. De provincie communiceert via provinciale middelen en kanalen altijd over initiatieven waarin zij een rol heeft (corporate boodschap).
  2. Communicatie over initiatieven waarin de provincie een leidende rol heeft als opdrachtgever, uitvoerder of regisseur (provinciale verkiezingen).

2. Samenwerkingscommunicatie

  1. Samenwerking onder leiding van de provincie.
  2. Gelijkwaardige samenwerking op initiatief van de provincie, met groeiende rol derden (bij voorbeeld ...).
  3. Samenwerking waarin de provincie een nevengeschikte rol speelt (bij voorbeeld ...).

3. Projecten van derden met een (bescheiden) provinciebijdrage

De provincie communiceert zelf niet of slechts minimaal (bij voorbeeld subsidieprojecten).