Online bijeenkomsten ontwerp PIP Drentse zonneroute A37


In augustus en september zijn er online bijeenkomsten over het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de Drentse zonneroute A37 voor inwoners van de gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden. Tijdens deze online bijeenkomsten wordt de procedure toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van eventuele aanvullende vragen.

De bijeenkomsten vinden plaats op onderstaande data.

Iedere bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Meld u aan, zodat we u van tevoren een link kunnen sturen om bij de online bijeenkomst aanwezig te zijn.

  • Woensdag 18 augustus voor inwoners van gemeente Hoogeveen
  • Maandag 30 augustus voor inwoners van gemeente Emmen
    • Meld u uiterlijk 29 augustus aan via energie@emmen.nl
    • U ontvangt op 30 augustus een link om deel te nemen.
  • Woensdag 1 september voor inwoners van gemeente Coevorden

PIP ter inzage

Het ontwerp provinciaal inpassingplan en de bijbehorende stukken liggen nog ter inzage tot en met donderdag 9 september 2021. Het ontwerp PIP is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te vinden door;

  • te klikken op plannen zoeken
  • typ vervolgens in de zoekbalk plannaam of -nummer de zogeheten IMRO-code in (IMRO-code van het PIP is NL.IMRO.9922IPDRENTSEZONNEROUTEA37.O001) of zonneroute
  • klik vervolgens op Drentse zonneroute A37 en u ziet rechts in het scherm de informatie. Onder documenten zijn alle stukken te vinden

De stukken zijn ook in te zien op afspraak op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur in het provinciehuis in Assen (Westerbrink 1 in Assen) bij de balie in het gemeentehuis in Hoogeveen (Raadhuisplein 1), Emmen (Raadhuisplein 1) of Coevorden (Kasteel 1).

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging heeft iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen richt u aan Provinciale Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AA in Assen. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Dat kan in het provinciehuis in Assen via telefoonnummer 0592-365555.

Van uw mondelinge zienswijze maken wij een verslag dat wordt opgenomen in de nota van beantwoording zienswijzen. Het definitieve provinciale inpassingsplan wordt in het najaar ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.

Provinciaal inpassingsplan

Er is gekozen voor een provinciaal inpassingsplan, dat fungeert als bestemmingsplan voor de drie gemeenten waar de zonneroute doorheen loopt. Het inpassingsplan maakt de plaatsing van zonnepanelen op de rijksgronden langs de A37 ruimtelijk mogelijk.