Drentse Zonneroute A37


Het project ‘Drentse Zonneroute A37’ onderzoekt de mogelijkheden van zonne-energie langs de A37, op een traject van 42 km tussen Hoogeveen en de Duitse grens. Op het traject kan naar verwachting 140 megawatt aan zonne-energie worden opgewerkt, wat overeenkomt met stroom voor maximaal 35.000 huishoudens. Voor de zogeheten landschappelijke inpassing van de panelen hebben inwoners uit de omgeving van de weg en andere betrokkenen wensen en ideeën aangedragen die de basis zijn voor het Esthetisch Programma van Eisen. Dit 'eisenpakket' geeft de kaders aan waarbinnen de zonnepanelen langs de A37 landschappelijk moet worden ingepast.

Online bijeenkomsten ontwerp PIP Drentse zonneroute A37

In augustus en september zijn er online bijeenkomsten over het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de Drentse zonneroute A37 voor inwoners van de gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden. Tijdens deze online bijeenkomsten wordt de procedure toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van eventuele aanvullende vragen.

Terugkijken: online informatieavonden over de Drentse zonneroute A37

Op 15, 16 en 18 maart waren er online informatiebijeenkomsten over de Drentse A37 zonneroute. U kunt de opnames van deze bijeenkomsten hieronder terugkijken.

Samenwerking

In dit project werken provincie Drenthe, gemeente Coevorden, gemeente Hoogeveen, gemeente Emmen, de netbeheerder Enexis en RENDO samen met de rijkspartijen Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijksvastgoedbedrijf. Met het project geven de partijen samen invulling aan regionale- en nationale klimaatambities en leveren een bijdrage aan de energietransitie.

Provinciaal Inpassingsplan

Er wordt ook gewerkt aan een provinciaal inpassingsplan (PIP) (pdf, 2.6 MB): een bestemmingsplan dat het mogelijk maakt om de zonnepanelen langs de A37 te kunnen plaatsen. De samenwerkende partijen kiezen voor een PIP, zodat niet elke gemeente langs de Drentse Zonneroute zelf het bestemmingsplan hoeft aan te passen.

Op het PIP kunnen omwonenden en andere betrokkenen inspreken en reageren. Uiteindelijk wordt het definitieve PIP vastgesteld door Provinciale Staten.

Een kijkje in de mogelijke toekomst

Om u een indicatie te geven van hoe een zonnepark in de bermen van de A37 eruit zou kunnen zien, is een visualisatie gemaakt. Vanaf verschillende plekken op en langs de A37 krijgt u een beeld hoe het eruit kan komen te zien.

Meer informatie en contact

Het project is onderdeel van het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond, waarin het Rijk onderzoekt hoe rijksgrond kan worden ingezet voor energieopwekking. Meer informatie daarover is te vinden op de website Hernieuwbare energie op rijksgrond. Heeft u vragen over het project Drentse Zonneroute A37 dan kunt u mailen naar info@Drentsezonneroutea37.nl